Uw wil geschiede. Gebed, deel 5.

Als we naar “Het Onze Vader” kijken, staat er een regel in vers 10 die dit zegt:

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Mattheüs 6:10

En misschien zeggen we die regel in dat gebed bijna automatisch als we het zeggen. Maar laten we even stilstaan bij dat deel van het gebed… en eens kijken naar een gebed dat Jezus bad. Om het beeld te schetsen:

Jezus weet dat Zijn aardse einde nabij is… en Hij weet dat Zijn leven (menselijk gesproken) verschrikkelijk zal eindigen… marteling en dood wachten… en Hij kijkt er niet naar uit. In zijn eigen woorden:

Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe.

Mattheüs 26:38

En Jezus bidt tot Zijn vader…. en zegt dit:

Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Mattheüs 26:39

En Hij bad het voor een tweede keer:

Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.

Mattheüs 26:42

Dat klinkt niet als: ja, ik ben er klaar voor en ik geniet van wat er gaat gebeuren. Integendeel. En onthoud alsjeblieft, dit is Jezus, die God is, en Hij had het kunnen stoppen. Maar Hij deed het niet.

Laat Uw wil dan geschieden.

Hij vertrouwde Zijn vader en Het plan dat Zijn vader had… onder alle omstandigheden… wauw. Nederige overgave en gehoorzaamheid.

Hoe zit het met ons? Als we bidden…. vertrouwen we Hem echt? Net zoals Jezus deed? Als we niet krijgen waar we voor bidden, hoezeer we het ook denken nodig te hebben… vertrouwen we Hem?

Zijn plan is groter….

Wees sterk, en laat ons sterk zijn voor ons volk, en voor de steden onzes Gods; de HEERE nu doe, wat goed is in Zijn ogen.

2 Samuel 10:12

En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.

In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.

Jakobus 4:13

Als we Hem vertrouwen in onze gebeden, en we God de controle geven… wordt elk gebed verhoord. Misschien niet op de manier waarop we het wilden, of op een manier die we zouden willen… maar op Zijn manier. Geen gebed blijft onbeantwoord…. God luistert wel, maar alstublieft… vertrouw Hem en Zijn plan… Zijn wil geschiede en niet die van mij of jou….

Foto: W.Van Doeselaar

Dit was deel 5 in de serie over bidden, klik hier voor deel 1 , 2, 3, 4 en 5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *