Wie is Emmy?

De missie van de stichting is het bevorderen van geestelijk gezondheid, genezing en welzijn voor mensen van alle leeftijden in een meelevende en liefdevolle omgeving die consistent is met de christelijke kernwaarden waarop we zijn gegrondvest.

De missie is geworteld in de overtuiging dat je er als mens mag zijn, zoals je bent. Dienovereenkomstig respecteren en zorgen we voor de fysieke, emotionele en spirituele behoeften van degenen die we dienen.

Kernwaarden
De stichting werkt vanuit christelijke kernwaarden, waarbij de volgende kernwaarden centraal staan:

 • Liefde:
  Als mens mag je zijn zoals je bent. Iedereen is verschillend, daarom sluiten we aan bij de behoefte van de ander.
 • Barmhartigheid:
  Als stichting staan we open voor mensen met minder financiële mogelijkheden of andere
  beperkingen. Deze beperkingen mogen niet in de weg staan voor het ontvangen van hulp.
 • Creativiteit:
  Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude
  manieren van denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van
  alledag in een nieuw licht te kunnen zien. Daarom zetten we creativiteit in, zodat de ander
  zich hierin kan ontwikkelen.

Zie verder ons beleidsplan: https://emmy.foundation/Beleidsplan_Emmy_Foundation_2024_2025.pdf

Benieuwd waarom de stichting Emmy heet?
Op onze Nederlandse pagina staat een uitleg over de naam en onze activiteiten in Nederland. De site waarop je nu zit is gebouwd voor onze activiteiten buiten Nederland.