Een hulpmiddel voor gebed (deel 4)

Iets wat we meerdere malen per week tegenkomen is dat mensen zeggen: ik weet niet hoe ik moet bidden.

En ja, dat snappen we best wel. Waar ligt de balans, hoe zeg je iets tegen een Heilige God? En toch… is het niet ingewikkeld, in tegendeel. Wellicht herken je je in die vraag: hoe bidt ik dan? Bij deze een hulpmiddel.

Er is een Amerikaans ezelsbruggetje en dat heet de ACTS-methode.

Vertaald naar het Nederlands, krijg je dan ongeveer dit:

A: Adoration / Aanbidding

C: Confession / Bekentenis

T: Thanksgiving / Dankzegging

S: Supplication / Smeekbede

Laten we die 4 letters eens wat proberen te verduidelijken:

A: Adoration / Aanbidding

Begin je gebed en aanbid God voor Wie Hij is. Aanbidding is anders dan dankzegging (wat later in dit gebed komt) omdat aanbidding God prijzen voor Wie Hij is, terwijl dankzegging God dankt voor wat Hij heeft gedaan. De bijbel zegt dat God onze lof waard is, ongeacht wat Hij ons heeft gegeven of ons heeft onthouden. Hij is waardig, simpelweg omdat Hij God is.

Want de Heer is goed.

Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Zijn trouw houdt nooit op.

Psalm 100:5

Als we gaan kijken naar Mattheüs 6:10 (het “Onze Vader”, dan zie je daar dat Jezus Zijn volgelingen leerde om hun gebeden met aanbidding te beginnen.

C: Confession / Bekentenis

Toegeven en belijden van je zonde aan God, zodat je gebeden niet worden verhinderd. Ja, je zonden staan je gebed in de weg… Kijk eens naar dit voorbeeld:

En mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben. Want ook de vrouwen zullen, samen met jullie, het eeuwige leven erven. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren.

1 Petrus 3:7

Wow! God stelt regels aan wat we doen (of niet moeten doen) en Hij heeft daar een goede reden voor. Als je tegen Zijn regels in gaat heeft dat dus ook consequenties voor je gebed. Het belijden van je zonden moet en is dus niet vrijblijvend.

Een gebed van David:

Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar ik kon er niet meer tegen. De hele dag schreeuwde ik het uit.

Want dag en nacht voelde ik dat U boos op mij was. Ik voelde me zo uitgedroogd als een plant in een hete, droge zomer.

Maar tenslotte vertelde ik U dat ik U ongehoorzaam was geweest. Ik verborg niets voor U. Ik vertelde U alles wat ik verkeerd had gedaan. Toen vergaf U het mij en U deed mijn schuld weg.

Psalm 23: 3-5

Ja, God weet al van onze zonden, maar door ze te belijden, geven we toe en erkennen we dat onze zonde beledigend is voor God en zijn we het met Hem eens dat we Zijn Zoon, Jezus, nodig hebben om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat gebeurt er als je die zonden hebt beleden tot God:

Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd.

1 Johannes 1:9

T: Thanksgiving / Dankzegging

De bijbel is heel duidelijk dat wij God dankbaar moeten(!) zijn, en niet alleen voor wat God ons heeft gegeven.

Dank God altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.

1 Thessalonicenzen 5:18

Daar staat niet: “dank voor goede dingen” of “dank voor de leuke in het leven”. Het gebiedt ons om dankbaar te zijn in alles – het goede, het slechte en het ook het lelijke….

Oefen dankbaarheid tegenover God in alles, door Hem te danken voor de moeilijkheden waarmee je elke dag wordt geconfronteerd, voor de dingen die Hij voor je eigen bestwil heeft achtergehouden, voor het verfijnende werk dat Hij in je ziel doet, voor de beproevingen die je vormen naar het beeld van Christus, en voor de manier waarop Hij alle dingen ten goede gebruikt voor hen die Hem liefhebben en naar Zijn doel geroepen zijn.

Ik heb gemerkt dat wanneer ik God voor alles begin te danken, niet alleen voor de goede dingen, dit mijn perspectief volledig verandert en me een veel dankbaarder persoon maakt. Door God in alles te danken, valt de focus van mij af en van wat mij is gegeven, en wordt de focus weer op God, de ultieme Gever, gelegd.

Als mensen mij vragen: hoe gaat het met je? Dan is mijn antwoord inmiddels:

Naar omstandigheden goed!

En dat is iets waar we ook in ons gebed best eens bij stil mogen staan… Soms zijn de omstandigheden niet goed, maar dat betekent niet dat God niet (goed) voor je zorgt en dat God niet goed is. In tegendeel. Dank God, onder alles. God = goed.

S: Supplication / Smeekbede

Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.

Filippenzen 4:6

En wanneer we dat doen:

Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.

Filippenzen 4:7

Soms treffen we mensen, die vinden dat ze egoïstisch zijn als ze God om iets voor zichzelf vragen, dus bidden ze alleen dat anderen gezegend mogen worden. Of ze vinden zich te slecht om God nog iets te kunnen vragen. Maar dan is dit wat de bijbel zegt:

Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?

Matteüs 7:11

Oftewel: laat God weten wat je noden zijn. Hij wil het van jou horen. En vraag er zo specifiek mogelijk om. Niet vaag: “God, ik heb het wat lastig, maar wilt u het beter maken”, maar specifiek: wat is “lastig”, “het”, “beter”. Vraag, zoek en klop. En terwijl je dat doet, zult je misschien ontdekken dat God veel meer van uw gebeden hoort dan je ooit hebt gedacht.

Dit was deel 4 in de serie over bidden, klik hier voor deel 1 , 2, 3, 4 en 5

1 Response

  1. M.J. van der Meulen schreef:

    Als het echt erg is, mag je ook beginnen met je klacht, als je dan maar daarna God gaat belijden, dan kom je vanzelf tot aanbidding en uit het negatieve klimaat van je klacht..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *