Wat is Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is niets meer of minder dan het aanpakken van mogelijke problemen die jij ervaart ten opzichte van je leef-omgeving. Dit kan onder andere zijn binnen je relatie, gezin of werksituatie. Hierbij heb je zelf even niet meer het overzicht om deze problemen op te lossen.

Door te luisteren en te analyseren gaan wij samen op zoek naar de oorzaak van het probleem, waarbij we kijken naar je krachten en zwakten. We geven je hulpmiddelen om aan de slag te gaan met je hulpvraag en een oplossing te vinden die bij jou past. Samen maken we een plan wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, en wat we willen bereiken.

Maar soms is praten moeilijk, heel moeilijk. Daarom zetten we Creatieve therapie in voor onze doelgroepen.

Creatieve therapie of beeldende therapie is een behandelwijze voor mensen met psychische en/ of sociale problemen. Door creatief bezig te zijn worden onbewuste gevoelens en gedachten op speelse wijze geuit. Door het gemaakte werk te bespreken wordt inzicht gecreëerd en herstel bevorderd.
Deze manier van werken is onder andere geschikt voor kinderen of volwassenen die affiniteit hebben met creatief bezig zijn, het moeilijk vinden om zich in woorden te uiten en/of het moeilijk vinden hun emoties te verwoorden.

Bij beeldend werken kan je denken aan tekenen met potloden, houtskool, krijtsoorten en inkt, boetseren, schilderen met verschillende soorten verf en ecoline, wolvilten, collages maken, handwerken of andere kunstvormen. We kunnen individuele, groeps-, relatie- of gezinscoaching geven. De doelgroep is zowel kinderen als volwassen.

“Als mensen zijn we kwetsbaar (impact), maar als volwassen individu zijn we zelf verantwoordelijk voor het werken aan de kwaliteit van ons leven (veerkracht, welke strategieën zet je in om met je problemen om te gaan) op voorwaarde dat we gedragen worden door een steunende omgeving (support).”

De drie pijlers waar we samen naar zullen kijken zijn:

  • Impact: wat zijn de fysieke en psychische gevolgen?
  • Coping: hoe ga je er mee om?
  • Support: welke rol speelt je sociale omgeving?