ANBI

Stichting Emmy heeft de ANBI-status. Dat betekent: fiscaal voordeel voor jou als schenker. Op de website van de belastingdienst staat hoe u uw giften kunt aftrekken van uw inkomstenbelastingen in Nederland en daardoor netto minder betaald dan u weggeeft.

Algemene gegevens:

Naam: Stichting Emmy
Email: info(at)emmy.foundation
Telefoonnummer: +31(0)646909522
Adres: Heerenweg 42, 7955PE, IJhorst
Bankrekeningnummer: NL03RABO0357926897
KVK nummer: 78336988
RSIN: 861353894
Beleidsplan: https://emmy.foundation/Beleidsplan_Emmy_Foundation_2024_2025.pdf
Bestuursleden:
M.R.Boogaard (Voorzitter) Adres: Graaf Lodewijklaan 65, 3818DR, Amersfoort
H.Huisman (Secretaris) Adres: Poortersveld 215, 7327AH, Apeldoorn
G.Kroonenburg (Penningmeester) Adres: Heerenweg 42, 7955PE, IJhorst

Doelstelling:
1: Beeldende therapie, counseling en coaching vanuit een christelijke levensvisie toegankelijk
maken voor mensen uit alle lagen van de samenleving.

  • Het aanbieden van beeldende therapie, counseling en coaching.
  • Het aanbieden van spreekbeurten rondom het thema geestelijke gezondheid
  • Het op welke wijze dan ook helpen en bemoedigen van mensen op hun levensweg.
  • Het ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met een vergelijkbare missie.

2: De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen
zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Visie
De visie van de stichting is om de handen van Christus te zijn door uitingen van barmhartigheid en liefde. We committeren ons aan christelijke kernwaarden waarop we zijn gegrondvest, waardoor we Gods werk met integriteit en mededogen kunnen uitvoeren.

Mattheüs 25: 40b
“Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”

We zien overal het potentieel van het lichaam van Christus. We werken samen in teams die worden gekenmerkt door eenheid, vertrouwen en acceptatie, waarbij we profiteren van wederzijdse verantwoording. Deze gemeenschap kan een sterke demonstratie zijn van de genade en vrede van God in een verdeelde wereld. We werken met creativiteit en flexibiliteit om barmhartigheid en liefde als kenmerk van het
Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken in onze steeds veranderende maatschappij.

Missie
De missie van de stichting is het bevorderen van geestelijk gezondheid, genezing en welzijn voor mensen van alle leeftijden in een meelevende en liefdevolle omgeving die consistent is met de christelijke kernwaarden waarop we zijn gegrondvest. De missie is geworteld in de overtuiging dat je er als mens mag zijn, zoals je bent. Dienovereenkomstig respecteren en zorgen we voor de fysieke, emotionele en spirituele behoeften van degenen die we dienen.

Vergoedingen
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen
onkosten die ten behoeve van de stichting gemaakt zijn gedeclareerd worden middels een
declaratieformulier met goedkeuring van de voorzitter. Bij een onkostendeclaratie van de voorzitter
dient de secretaris goedkeuring te geven. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie beleidsplan, hoofdstuk 2 en 3.

Financiële verantwoording
– Zie beleidsplan, hoofdstuk 5 voor een algemene toelichting.
– Op https://www.emmy.foundation/images/Financiele_verantwoording_Emmy_Foundation_2022.pdf kunt u de financiële verantwoording over het boekjaar 2022 inzien.
– Op https://www.emmy.foundation/images/Financiele_verantwoording_Emmy_Foundation_2023.pdf kunt u de financiële verantwoording over het boekjaar 2023 inzien.