Stop nou eens met dat bidden… en…. (deel 1)

Wow! Dat is een pittige opening! Stoppen met bidden????? Wat?! Mooi, we hebben in ieder geval je aandacht en dat is gelukt. Want over dat bidden…. daar moeten we het eens over hebben…. want relatief veel vragen of antwoorden die hier de revue passeren hebben te maken met gebed. In deze meerdelige serie laten we een paar voorbeelden zien:

Vandaag kwam ik voorbij een aantal bijbelverzen. Laten we eens beginnen met deze. Om de scene te schetsen:

Het volk van Israël kijkt uit op de riet-zee, wordt achtervolgd door de Egyptenaren… Mozes zei tegen het volk: “Wees niet bang, houd moed! Vandaag zullen jullie zien hoe de Heer jullie zal redden. Want de Egyptenaren die jullie vandaag zien, zullen jullie nooit meer terugzien. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.”

En dan komt die:

Toen zei de Heer tegen Mozes: “Waarom roep je zo luid tot Mij? Zeg tegen de Israëlieten dat ze hier moeten vertrekken.

Exodus 14:15

Zo dan… Hij zegt tegen Mozes dat hij moet opstaan en de mensen moet vertellen dat ze verder moeten gaan. Dit is een tijd om te stoppen met bidden en om te bewegen. Onderneem actie en ga vooruit!

Dat is een pittige boodschap…..

En ga je dan kijken naar hoe we bidden, dan zouden we best eens wat punten kunnen bedenken waar we eens zouden moeten stoppen te bidden voor een aantal zaken… om eens zes voorbeelden te geven: (ja, ja, een goede spreker heeft op zondag altijd 3 punten of 7, nooit 6….. lol. Maar ala, ik ben geen goede spreker en dit is dan ook niet je gemiddelde zondag preek, proest)

1: God heeft je al gegeven wat je hem hebt gevraagd.

In het bovenstaande voorbeeld van Mozes had God al meer dan duidelijk gezegd dat Hij het volk zou redden. Mozes zegt dat wel tegen het volk in vers 13 en 14, maar zo te lezen bleef Mozes wel zelf de Heer aanroepen om hun te redden… het gebed van Mozes was dus al gehoord door God en God was er al mee bezig.

Ook een “goede”: Geest van God, kom in mij…..  

Maar in de bijbel staat meer dan duidelijk het volgende:

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

1 Korinthe 3:16

Dus waarom blijf je bidden om iets wat je al hebt gehad? Je hebt Zijn geest al gehad. Punt. Waarom blijf je er nu om vragen dan?

Om het nog wat duidelijker te maken: stel, iemand in jarig en vraagt om een cadeau. Jij koopt dat cadeau, geeft het aan die persoon, en die persoon blijft er maar om vragen dat die dat cadeau wil hebben. Vreemd toch? Hij heeft het cadeau al, wat is nu het probleem dan? Moet ik nu nog een keer hetzelfde voor je kopen dan? Hoe zou jij het vinden als iemand zo blijft vragen voor iets wat jij al hebt gegeven? Vreemd toch? Zou jij het dan nog een keer kopen?? Vreemd….

2: Bidden om Gods leiding of actie, terwijl Hij al heel duidelijk instructies heeft gegeven wat je wel / niet moet doen.

Voorbeeld: God, ik vind Truusje leuk, we hebben al een relatie. Truusje is geen christen, maar wilt U mij een teken geven dat ik met haar kan trouwen? Want als ze mijn goede christelijke voorbeeld ziet, dan kan ze wel een christen worden. Mag dat God? Wilt U dit zegenen?

Uhhhhh…. God heeft je dat antwoord al gegeven in Zijn woord:

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

2 Korinthe 6:14

God is MEER dan duidelijk dat Hij dat NIET goedkeurt. Dan kun je bidden wat je wilt… maar wat denk je nu zelf? Dat God tegen zijn Bijbelse antwoord in gaat? Nee toch?!

Nog zo’n “mooie”: God, wilt u wraak nemen op Pietje? Want die heeft mij echt iets kwaads aangedaan.

Ook hier heeft God je al het antwoord gegeven.

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen

Mattheüs 5:44

Bidden daarvoor is niet nodig en zelfs on-bijbels:

3: Vergeving vragen voor iets wat God al vergeven heeft:

Stel, je spookt iets uit waarvan je later echt spijt hebt. Je vraagt God oprecht om vergeving en toch blijft het knagen… dus je blijft bidden om vergeving. Dan is dit vers voor jou:

Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.

1 Johannes 1:9

Zie je wat daar staat? Dat zegt God in Zijn bijbel. Punt.

Daar staat niet: “Maar als wij onze zonden steeds maar weer blijven bekennen, pas dan is God zo trouw en rechtvaardig ons die ooit eens te vergeven als je het maar steeds weer blijft vragen.”

God vergeeft niet een beetje en toch ook soms weer stiekem niet. Als jij je zonden oprecht bekent aan God, vergeeft Hij. Punt. Klaar. Nog een keer om vragen en nog eens en nog eens… niet nodig. Stel, jij bent God…. en jij hebt je eigen Zoon gegeven om de zonde van mensen te vergeven….. wat zou jij ervan vinden als mensen dan maar door blijven bidden om vergeving van iets wat je al vergeven had…. Vreemd toch?

Nog steeds niet overtuigt dat God dat doet? Wat denk je van dit vers:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Hebreeën 8:12

God vergeeft niet alleen, hij vergeet. En ondanks dat Hij het niet eens meer weet, blijf jij bidden voor vergeving die Hij al had gegeven? Iets klopt er dan niet…..

Oh ja, dat God je vergeven heeft, geeft je geen vrijbrief om het dan nog maar een keer te doen, want “Hij vergeeft je toch wel”…. nope:

Wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen.

Hebreeën 10:26

4: Bidden om iets terwijl God die deur al gesloten heeft:

Voorbeeld: God, ik vind Truusje leuk, al jaren. Ik zou graag een relatie met haar willen, maar Truusje is al getrouwd met Hans.

Niet alleen is het duidelijk dat die deur al gesloten is (ze is al getrouwd, die deur is dicht), maar het gaat ook nog eens in tegen de meer dan Goddelijke regel dat je geen vrouw van een ander mag begeren. Twee keer fout dus. Dan kun je bidden wat je wilt, maar zal dat gebed echt verhoord worden? Nee.

5: Blijven bidden en niet in actie komen.

Iemand die steeds op de wind let, zal nooit zaaien. En iemand die steeds op de wolken let of het niet gaat regenen, zal nooit maaien.

Prediker 11:4

ZEER vrij vertaald: Als je wacht op de perfecte omstandigheden, krijg je niets voor elkaar. Mhhh zet je aan het denken wellicht? Hoe is het met je vertrouwen op God als je maar jaar na jaar blijft bidden om iets, geen actie onderneemt want stel dat het fout gaat… Stel je dan echt je vertrouwen op God? Iets om eens over na te denken. God vragen om een antwoord is prima, maar God heeft je ook verstand gegeven om zelf tot een goede conclusie te komen.

Je ziet dus dat voor iets bidden wat God al heeft verhoord, iets wat tegen Zijn woord in gaat, iets wat al duidelijk beantwoord is of vergeving vragen waarvan God al niets meer weet, geen doel heeft. Of ergers zelfs…

Één van de dingen die kan gebeuren als je in die cirkeltjes blijft bidden, is dat je stil blijft staan. Net als Mozes in het eerste voorbeeld…

6: Gebed zonder echte noodzaak

Dit is een lastige, want wat is noodzaak?

Zo zat ik ooit met iemand in de auto en we waren laat voor een afspraak. Vlak voor aankomst zei hij: laten we God bidden dat Hij een lege parkeerplaats voor ons heeft want we zijn al zo laat….

Dussss….. We hadden eerder van huis moeten gaan, zo simpel is het. En wat voor enorme ramp zou er kunnen gebeuren als we te laat kwamen? Zou de wereld vergaan, zou er één ziel minder in de hemel komen? Nee, toch?

En ja, dit voorbeeld is wellicht wat extreem. Maar laten we eens kijken naar ons eigen gemiddelde gebed… God wil geëerd worden voor alles wat Hij al voor ons heeft gedaan. De wereld is soms echt een rotte plek met honger, ziekte en meer ellende. Zou God echt antwoorden op de vraag welke nieuwe autovelgen je nu zou moeten kopen? Of dat God je de weg wijst naar de juiste winkel voor die velgen? Of dat God je meer salaris geeft zodat je die velgen kunt kopen? Heus waar? Of zou God meer geïnteresseerd zijn wat jij voor Hem doet om meer mensen te vertellen over Hem? Vragen we Hem echt iets wat noodzakelijk is, of willen we meer, meer, meer… voor ons zelf…..

Om af te sluiten gaan we weer terug naar het begin en daar gaan we in deel twee mee verder… een toilettegel voor Mozes….. en wellicht ook voor ons zelf:

Zie: https://www.emmy.foundation/blog/bidden-of-luisteren-deel-3/ voor deel 3 in deze serie over bidden.

Voer om over na te denken…

Dit was deel 1 in de serie over bidden, klik hier voor deel 1 , 2, 3, 4 en 5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *