Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere deur open?

Je kent deze spreuk vast wel:

Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere deur open.

De christelijke vorm is:

Als God een deur sluit, opent hij een raam.

Vandaag hoorde ik hem weer in een gesprek wat ik had. En ja, ik snap waarom mensen dat zeggen (het is geruststellend), maar aan de andere kant… zit er iets heel vals in… iets klopt er niet….

Laten we eens beginnen met het volgende. “Als God een deur sluit, opent hij een raam.” staat nergens in de bijbel. Punt. Het is een leuke zelfverzonnen spreuk, maar het is GEEN Bijbeltekst. Het is om die reden niet per definitie verkeerd, maar we moeten zulke uitspraken ook niet omarmen omdat ze enige gelijkenis vertonen met het Nieuwe Testament.

Er zijn wel meer van dit soort semireligieuze spreuken, die absoluut pakkend zijn. Het probleem is alleen dat als je niet oppast, we beslissingen gaan maken op basis van het gevoel wat deze spreuken oproept. En dat hoeft niet de (Bijbelse) waarheid te zijn.

Maar zou deze spreuk Bijbeltekst kunnen zijn? Hij klinkt wel lekker. Maar is het waar? Of proberen we onszelf op deze manier op te peppen?

In de bijbel word wel degelijk gepraat dat God deuren opent:

Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had.

Handelingen 14:27

Of:

Want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders.

1 Korinthe 16:9

Dat God deuren opent, is dus een feit. Maar dat zegt het spreekwoord niet. Als God een deur sluit… gaat er dan ook een andere open? Is een open deur altijd een goed teken? Laten we daar eens mee beginnen.

De belangrijkste vraag hierbij is: wat is de definitie van goed? Is jouw definitie van goed dezelfde als God zijn definitie voor goed? Hoe interpreteer je een “open deur”? Altijd als goed nieuws?

Laten we eens kijken naar het verhaal van Jona (die met die walvis). Jona wilde niet naar Nineve en ging opzoek naar een schip om te vluchten (van God) en vond ook een schip! Was dat een “open deur”? Was dat een teken van God dat God dat wel “goed” vond? Nee.

En zo staan er wel meer voorbeelden in de bijbel waarbij het verwijderen van obstakels geen noodzakelijk teken is dat God “een deur” voor je heeft geopend.

Een gesloten deur dan? Is dat altijd een teken dat God niet wil dat je er komt? Terug naar dit vers:

Want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders.

1 Korinthe 16:9

Ja, er was een deur geopend, maar ging dat zonder tegenstand? Nee. Er staat duidelijk dat er veel tegenstanders waren. Als God een deur opent, kan dat ook betekenen dat de problemen net over de drempel wachten. Een gebrek aan rust over “iets” betekent dus ook niet dat er een deur is gesloten.

De bijbel staat VOL met Bijbellezen dat we niet bevreesd hoeven te zijn en dat God er voor je is. Dus “ik voel mij er niet lekker bij” of “dit voelt niet goed” of meer van dat soort zaken betekend niet per definitie dat die deur dicht moet blijven of gesloten blijft. Hetzelfde geldt voor het gevoel: “deze deur ging makkelijk open, dan is het van God”….

Want over die “gevoelens” is de bijbel heel duidelijk:

Vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

Spreuken 3:5–6

Met andere woorden, een open deur is niet per definitie een deur die God geopend heeft voor jou en een gesloten deur (of weerstand) hoeft ook niet per definitie te betekenen dat God zegt: stop.

Nu terug naar de spreuk (herhaling, GEEN Bijbelvers):

Als God een deur sluit, opent hij een raam.

In plaats van ons druk te maken om die spreuk kunnen we ons VEEL beter druk maken om hoe we onderscheiden wat een gesloten deuren of open ramen betekend.

Zoals je hebt gelezen kunnen we dus niet vertrouwen op ons gevoel of iets “open” of “gesloten” is, maar roept God ons op om ons af te stemmen op zijn wil zoals dat staat in Zijn bijbel en daarnaar te handelen.

Als de bijbel A zegt… en je gevoel zegt B… wie heeft er dan gelijk? Juist: de bijbel.

Laten we eerlijk zijn, we leven in een rotte wereld, VOL met weerstand en rottigheid. Soms moet je door doornen en distels heen worstelen om ergens te komen. Als we goede dingen (voor God) doen, gaan we tegenstand ervaren. Die tegenstand is niet direct een teken van God dat we moeten stoppen… de bijbel is er heel duidelijk in: je gaat tegenstand ervaren:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeze 6:10-20

Ook kan het zijn dat je een poosje in een ruimte zit waarin geen deur open gaat… geen enkele… alles is gesloten… potdicht. De bekendste is Job… man man man wat een verhaal. Bidden dat die deed, maar alles en iedereen rondom hem ging dood. Geen enkele deur ging open voor een hele lange tijd….

“Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere deur open.” is dus veel te simplistisch gesteld en niet waar. Om daar je levensmotto van te maken is daarom al helemaal niet goed, dit is geen stabiele basis, in tegendeel. Het enige wat je doet, is jezelf voor de gek houden met de gedachte dat er na een gesloten deur altijd weer een open deur komt… en dat is (wellicht helaas) niet waar. Ja, dat geeft voor korte termijn, een goed gevoel en hoop, maar laten we eerlijk zijn:

Mensen worden (terminaal) ziek, mensen gaan dood en de deur van je leven gaat dan echt dicht….. die deur gaat nooit meer open. We verliezen mensen om ons heen die nooit meer terug komen…..

Dus als je gelooft in die spreuk… kom je er vroeger of later op een hele vervelende manier achter dat het niet klopt. En naar alle waarschijnlijkheid op een heel slecht moment…. en dat doet pijn.

En nu het goede nieuws…. God heeft wel een plan…. de deur van de dood raakt ons vroeger of later allemaal. En menselijk gezien is die deur dan inderdaad gesloten, maar:

We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen.

Romeinen 8:28

Als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is… vertrouw op Zijn plan. God weet waarom een deur soms gesloten blijft en er geen andere deur geopend lijkt(!) te worden. Want zelfs de deur van de dood, heeft Hij geopend. En nee, dat betekent niet dat we dat altijd nu al kunnen zien… maar Hij heeft een plan. Luister naar Hem en niet naar spreuken over deuren en ramen… en vertrouw op uw eigen inzicht niet. Als je dat doet (vertrouwen op je eigen gevoel en spreuken) loop je in ieder geval VOL met je neus tegen de deur aan…. voor eeuwig….

Maar als je op God vertrouwt en Zijn wil volgt… zul je ontdekken dat Zijn deur voor altijd open is voor jou. Voor eeuwig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *