Sint Maarten. 20% of 110%?

11 November. Lampionnenoptocht!

Sint-Maarten werd bekend doordat hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf aan een arme bedelaar en na een droom koos om verder te leven als een christen.

De helft van je mantel geven. Als kind vond ik dat vreemd. Dus nu had sint Maarten het koud en de bedelaar had een halve mantel. Ik heb dat altijd vreemd gevonden. Een halve mantel? Hier heb je schoenen zonder veters, een jas zonder knopen, een fiets zonder banden, aan halve jas?

Deed mij denken aan: Kolossenzen 3:23-24

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!”

Kolossenzen 3:23-24

Een halve jas? Is dat echt van harte? Geen idee, kan niet in die Sint zijn hartje kijken, maar ik heb het altijd vreemd gevonden als kind.

Voor mij wel altijd een les: doe het goed voor de volle 110% of wees eerlijk: ik zou je graag willen helpen maar ik kan het niet. Dat half heb ik altijd “de kantjes ervan af lopen en zie mij eens goed doen” gevonden. Die Sint had poen zat (in mijn kinderbeeld), dus geef je hele oude jas en koop in het volgende dorp zelf een nieuwe. Iedereen blij.

Hoe triest ook, soms moet je de keuze maken… 1 hele jas voor 1 zwerver waardoor die de winter wel doorkomt, in plaats van een halve waardoor die uiteindelijk toch dood vriest..

Keuzes keuzes, het leven is er vol mee.

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

1 Korintiërs 15:58

Het gaat dus om keuzes… we zien aan deze kant heel veel “zie mij eens goed doen” en dan voor de “volle”….20%…. hulp bieden… schept verwachtingen bij de partij die hulp zoekt (eindelijk iemand die mij helpt oh nee, toch niet) en brengt best veel ellende helaas.

Klopt, iets is altijd beter dan niets, maar maak bewuste keuzes. Van de “volle” 20% inzet wordt uiteindelijk niemand echt beter van… en dat zien we…een hoop… met een enorme berg ellende. Letterlijk fietsen zonder banden, letterlijk kleding zonder knopen…voor jou! En je hebt er niets aan….. het maakt je alleen maar verdrietiger…

Dan liever een bewuste keus, een tientje naar iets wat echt wat doet, een goede fiets, schone en goede kleding. Daar wordt iedereen blij van en dan helpen alle kleintjes heel veel.

Over keuzes gesproken:

De keuze van die Sint on christen te worden kan alleen als die er voor 110% voor ging. Je kunt niet halfjes christen zijn.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Johannes 3:16

Geen woordje “half” in te bekennen. (Pffff wat zijn sommige woorden uit die bijbel toch gruwelijk ouderwetsch Nederlands trouwens)

Dat halfjes christen zijn is God ook heel duidelijk in trouwens….. zie dit dan:

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Openbaring 3:15-16

Wow…. pittig!

Dus vandaag… als er kinderen (of een zwerver) bij je deur komen en vragen om een snoepje… knaag je zelf eerst de helft op, of krijgen ze een heel snoepje?? Laat staan als je iets doet uit liefde voor de mens door God. Een halve mandarijn of een hele… 110% of “zie mij eens goed doen hier heb je een stukje van mijn mandarijn”…?

Kies, voor de volle 110%. En ja, we weten uit ervaring dat dat niet altijd makkelijk is. In tegendeel… Maar wees gerust…. en hier komt het goede nieuws:

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Matteüs 25:21

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *