Hoe om te gaan met ziekte. God heeft me niet genezen, en daar ben ik blij mee.

OK, om je wat context te geven, een korte intro. (Waarschuwing, als u op zoek bent naar een snel antwoord, dat is er niet, maar blijf lezen)

Ergens in 2012 brak ik mijn rug. Klein ongelukje, GROTE gevolgen. Lang verhaal kort (ik zal je niet lastig vallen met heel veel vreselijke verhalen, maak je geen zorgen):

 • Meerdere operaties, geen groot succes.
 • Eén long verloren, die is verdronken.
 • Lymfen problemen voor de rest van mijn leven.
 • Depressie.
 • Twee zelfmoordpogingen.
 • Ernstige geheugenschade, na ongeveer een week is alles weg.
 • Verslavingsproblemen.
 • Officieel gehandicapt.
 • PTSD.
 • Baan, vrienden, familie, huis en meer weg…

Menselijk gesproken rampzalig. En ja, ik zou niet willen dat iemand dat allemaal meemaakt. Niet op de persoon zelf, ook niet op zijn familie en vrienden. Het is verschrikkelijk voor hen allemaal, en als je dat allemaal meemaakt, lijden zij ook. Veel.

En ja, ik bad voor genezing en andere mensen baden er ook voor. Zoals de bijbel ons vertelt:

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Jakobus 5:14-15

En ik geloof echt dat God kan genezen:

Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.

Psalms 147:3

Het is echter niet gebeurd. Lichamelijk is er niets genezen. Waarom? Laten we eens kijken naar een gebed dat Jezus zelf bad:

Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.

Lukas 22:42

Jezus zelf bad… en waar Jezus om vroeg… gebeurde niet. Wat er wel gebeurde, was Gods wil. Was het makkelijk voor Jezus? Nee. Net na dit gebed.. Jezus werd gevangengenomen, geslagen, gemarteld en gekruisigd en stierf voor jou en mij.

Jezus had ervoor kunnen kiezen die weg niet te gaan, aangezien Jezus God is. Maar zelfs Jezus (laat staan jij en ik) bad:

Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.

Ja, ik geloof echt dat God kan genezen… als Hij dat wil. Maar als Hij het niet wil, zal het niet gebeuren, omdat Hij een beter plan heeft. Punt.

Maar hoe zit het met dit vers:

Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is. Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen.”

Johannes 14:13,14

Nou, lees deze uitleg eens rustig door.. (klik)… en kijk alsjeblieft (!) naar de context van dat vers… doen

Hoe zit het met mijn gezondheid en hoe ga ik ermee om? Waarom ben ik blij dat God mij niet heeft genezen?!

Laten we eens kijken naar dit vers van Paulus. Je kent hem! Het is Paulus uit de bijbel! De Paulus die de kracht kreeg om te genezen, de Paulus die Bijbelboeken schreef, DE Paulus.

Daarom laat Hij toe dat ik word geplaagd door een ‘scherpe doorn’ in mijn lichaam.

Met die doorn bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Dat houdt mij bescheiden. Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar Hij zei tegen mij: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.”

Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.

Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.

2 Korinthiërs 12:7b – 10

De Paulus had een doorn in het vlees… we weten niet wat het was. Een slechte rug? Een depressie? We weten het niet. Maar Paul bad er 3 keer voor, dus het lijkt me niet zo leuk wat hij had. En DE Paulus… werd niet genezen…

Werd Paulus boos op God? Bleef Hij jarenlang bidden en bleef hij herhalen waar hij al voor bad? Nee, hij bad drie keer en dit is wat Paulus zei:

Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.

Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.

Over Paulus gesproken, de Paulus aan wie Jezus de kracht gaf om te genezen… hier komt het: Paulus zijn grote vriend Timoteüs, werd ziek. Paulus / God genas Timoteüs niet, Paulus gaf Timoteüs dit advies:

Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.

1 Timotheüs 5:23

Dus nee, niet iedereen wordt genezen, zelfs Paulus werd niet genezen, Timotheüs werd niet genezen. Alleen als God denkt dat het beste plan is om u te genezen, zal Hij dat doen. Maar als God een beter plan heeft.. Dan zal dat betere plan gebeuren.

Hier komt een klein stukje van Gods grote plan wat Hij voor mij had:

In alle eerlijkheid, vanwege dit alles:

 • Ik zal (en kan) nooit meer commercieel werken. God heeft me daarvan vrijgemaakt.
 • Dat betekent dat ik 24/7 voor God kan “werken”. Fulltime. Zijn geweldige boodschap delen over wie Jezus is en wat Hij voor jou en mij heeft gedaan.
 • Ik kan praten met mensen die door omstandigheden gaan die ik heb meegemaakt, en weet (uit ervaring) hoe ze zich voelen, hoe zwaar het leven kan zijn. En het maakt VEEL verschil of je praat vanuit “boeken” of theoretische kennis of vanuit je eigen ervaring. Ze weten het en voelen het echt.
 • Door mijn geheugenverlies kan ik met ze praten over zelfs de meest verschrikkelijke dingen die ze doormaken. Misbruik, verlies, zelfmoordgevoelens en erger…meestal is het alweer weg binnen een uurtje…
 • Ik heb alle tijd van de wereld om dit op te schrijven, (liggend op mijn bed) het te bestuderen en het verhaal met jullie te delen. Vandaag. Deel het verhaal van Jezus, die voor jou en mij stierf. Tot eer van God, niet de mijne.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Korintiërs 1:3-4

Dus ja, als Paulus zegt:

Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.

Dan snap ik dat echt en ik ben er erg (!) blij mee. Erg. Wat een ENORME zegen is het!

Om het nog duidelijker te stellen: En als mensen mijn verhaal kennen en toch willen bidden voor genezing… weiger ik. En als ze blijven aandringen, loop ik weg.

Hetzelfde als Paul, ik ben er erg (!) blij mee, ik voel me supergezegend en zie het echt als een GROOT geschenk van God.

Om het nog botter te zeggen: ik vind het zelfs een enorme belediging, voor God, als mensen (als ze mijn verhaal kennen) proberen me de handen op te leggen en om genezing te bidden. Als God mij had willen genezen, had Hij dat gedaan. Hij is machtig genoeg om dat te doen, en ik vertrouw Hem daarin. 110%.

Maar Hij gaf mij iets veel mooiers en een ENORM geschenk. God had een beter plan dan alleen mijn lichamelijke gezondheid. Lichamelijke gezondheid is niets vergeleken met Gods plan. En als je dat snapt… ben je vrij met Gods vrijheid. Wat wil je nog meer?

En ja, de pijn is er, 24/7, de handicap is er, 24/7, en menselijk gesproken is mijn lijf wel klaar. Je ziet het misschien niet als je me de eerste keer ziet, maar je zult het zien als je goed kijkt. De pijn is soms (menselijk gesproken) ondraaglijk, maar Gods vrijheid die mij door Zijn genade is gegeven, geeft me een ander perspectief en dan is de pijn is heel anders.

De depressie is weg, en dat was eerlijk gezegd het moeilijkste. Dus nee, God genas niet mijn rug, longen, lymfen problemen en nog een paar andere dingen, maar Hij genas de depressie! Ik heb Zijn licht gezien. En in vergelijking met de fysieke problemen die ik vandaag nog heb… Het is niets in vergelijking met de depressie. Dat was pas echt een sloper.

Pas nadat ik het voor 110% opgaf en het aan God teruggaf, heeft Hij me ervan bevrijd. Hij was degene die het deed, niet ik. Op Zijn tijd, niet de mijne.

Dank God voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan.

Wacht even! Dus je zegt dat God je dit ongeluk heeft gegeven? Nee, dat doe ik niet.

Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is.

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.

Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen.

Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!

1 Petrus 5:6-11

Het was niet God die mij de ziekte gaf, het was de duivel. Maar God was veel krachtiger en keerde het om voor Zijn glorie. Als je boos bent over je ziekte, wees dan boos! HEEL boos! Maar wel naar de juiste persoon: de duivel. Hij heeft je dit aangedaan. Vertrouw op God, Hij is veel machtiger dan de duivel, en Hij wil het omdraaien en het gebruiken voor Zijn glorie. Vertrouw hem. Als je Hem niet vertrouwt, verlies je. Als je Hem vertrouwt, zul je altijd winnen voor de eeuwigheid.

Zou ik willen dat iedereen dezelfde ervaring zou hebben als ik? Ja en nee.

Laten we eerlijk zijn, de weg naar deze uitkomst was moeilijk. Niet alleen op mij, maar ook op iedereen om mij heen. Ik wens niet dat iemand dit overkomt. Laten we daar heel duidelijk over zijn.

Ik wens echter iedereen hetzelfde resultaat. Dichter bij God komen, op Zijn plan vertrouwen, God heeft een plan… en misschien zien wij het (nog) niet, Hij wel. En ik zou echt willen dat iedereen dat kon zien terwijl ze nog leven. Echt waar.

Misschien lees je dit en denk je: ja, geweldig, maar hoe zit het met mij?

Als je het op dit moment HEEL moeilijk hebt, enkele tips voor jou:

 • Vertrouw God. Er kan een tijd komen dat Hij de enige is die blijft…. vertrouw Hem en je zult het halen.
 • Misschien geneest God je lichaam niet… maar Hij zal je geest genezen. Bij God is er werkelijk vrijheid. Zonder God blijf je tegen jezelf en tegen anderen vechten.
 • Ga zo nodig naar een dokter. Lucas (die het evangelie van Lucas schreef en waarschijnlijk het boek Handelingen, Zie Kolossenzen 4:14) was een dokter…. Paulus adviseerde zijn vriend Timoteüs om medicijnen te nemen. (Zie: 1 Timoteus 5:23)
 • Als je niet genezen wordt nadat je ervoor gebeden hebt, twijfel dan niet aan je geloof! God heeft een beter plan, vertrouw Hem. Hij besloot iets beters voor Zijn glorie, hoewel (ik begrijp het, dat kan frustrerend zijn) je het nog niet ziet. Vertrouw Hem, vrees niet.

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filipijnen 4:6‭-‬7

Als je iemand kent die nu door een ZEER moeilijke tijd gaat:

 • Laat ze nooit, maar dan ook nooit alleen. God heeft een plan, vertrouw op Hem en blijf vechten voor het goede doel. Ja, het kan jaren duren, maar het is het waard. Heb geduld en vecht voor God en je vriend. Als je ze verlaat, ga je niet alleen tegen Gods wil in, maar het kan hen ook gemakkelijk “de kop kosten”. Letterlijk.
 • Ja, ik weet het. Als mensen ziek worden, zijn ze misschien niet de gemakkelijkste mensen om mee om te gaan… integendeel. Maar vertrouw op God, doe wat Hij ons zegt te doen, en Hij zal helpen.

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Galaten 6:2

Dan zullen ook zij antwoorden: ‘Heer, wanneer had U honger, of dorst, of geen kleren, of was U ziek, of in de gevangenis en hebben we niets voor U gedaan?’ Dan zal Hij zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen niet voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook niet voor Míj gedaan.’

Matteüs 25:44-45

Nadat Job voor zijn vrienden gebeden had, liet de Heer een nieuwe tijd voor Job beginnen. Toen ging het veel beter met hem. De Heer gaf hem zelfs twee keer zo veel bezit als vroeger.

Job 42:10

Dus uiteindelijk… ben ik blij dat God Zijn plan heeft gevolgd, en niet het mijne. Zijn plan was veel beter.

En ja, menselijk gesproken zijn er nog steeds genoeg dingen die ik zou willen dat hij oplost … maar het is Zijn plan, Hij weet het, en als Hij het wil oplossen, zal Hij dat doen. Maar zo niet: ik ben gezegend met wat Hij mij heeft gegeven. Wat heb ik nog meer nodig. Alle lof voor Hem.

5 reacties

 1. Reinier van den Berg schreef:

  Martin, wat prachtig geschreven! Dank voor zoveel eerlijkheid, kwetsbaarheid en bemoediging!

 2. albert schreef:

  wat een duidelijke boodschap
  kunnen we veel van leren
  dank voor het delen

 3. M.J. van der Meulen schreef:

  Blij met jou, Martin en mét jou blij 🙂

 4. Gertrude Schuurman schreef:

  Mooie man ben je.. met tranen in mn ogen je verhaal gelezen…
  Wat ben ik dankbaar je te mogen kennen.

 5. Gerda schreef:

  Mooi & echt. Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *