Bidt en je krijgt alles?!

In de serie “welke vragen krijgen we vaak” komen we nu aan bij de volgende vraag die we echt heel vaak krijgen. Deze keer was het van C uit A:

Ik heb al zo vaak aan God gevraagd of Hij mij baan X wil geven. De bijbel zegt:

Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is. Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen.”

Johannes 14:13,14

En ik heb mijn gebed ook afgesloten met “In Jezus naam” en toch krijg ik het niet? Wat doe ik fout dat ik niet krijg wat de bijbel mij belooft? Of klopt de bijbel niet?

Het antwoord:

Om die Bijbeltekst te begrijpen moeten we kijken tegen wie Jezus dit heeft gezegd en wanneer (de context). Om dat te snappen moet je (minimaal) beginnen te lezen in hoofdstuk 13, waardoor je zult zien dat Jezus dit niet zomaar voor iedereen, ergens op de hoek van de straat heeft geroepen, maar Hij dit specifiek heeft gezegd tegen Zijn discipelen (minus Judas die het pand inmiddels had verlaten), in een besloten gesprek waarbij de discipelen zich enorm druk maakten wat er zou gebeuren als Jezus niet meer bij hun zou zijn.

Diezelfde discipelen hadden inmiddels jaren met Jezus (letterlijk!) rondgewandeld op aarde, hadden jaren geleerd van wat Jezus deed en zei en Jezus wist dus ook precies wie ze waren en dat Hij ze kon vertrouwen met deze tekst. Want “alles kunnen doen” is nogal een verantwoordelijkheid!

Deze tekst was dus specifiek voor de discipelen en niet generiek voor pietje, keesje of klaasje. Dus ook niet generiek voor jou en voor mij….

Als we dan nog wat verder gaan kijken hoe het ging met die discipelen (toen Jezus weg was gegaan) zien we dat bijvoorbeeld in 1 Timoteus 5:23 dat Paulus (één van die discipelen die aanwezig was bij de bijeenkomst waar we het net over hadden) zijn vriend Timoteus ziek is en Paulus hem niet geneest. Waarom deed Paulus dat niet dan? Want Paulus kon toch alles als hij dat vroeg aan God?

Nee, want je ziet zelfs in Filippenzen 2:25 dat Paulus zijn vriend Epafroditus letterlijk dodelijk ziek is geweest en ook die heeft Paulus dus niet genezen.

Dus het vers in Johannes 14 was specifiek voor de discipelen die aanwezig waren bij dat gesprek en de krachten die ze kregen waren ook nog eens tijdelijk.

Verder moeten we niet vergeten dat God zijn wil boven die van ons gaat.

 Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil.

Matheus 6:10

En daarmee hebben we Johannes 14:13,14 in de juiste context / omgeving gezet. Het is dus geen vrijbrief dat we alles maar krijgen wat we willen hebben. Het vers was specifiek voor Jezus zijn discipelen, aan een tijd gebonden en God zijn wil gaat altijd boven onze wil uit.

Heeft bidden dan geen enkel doel? Want als dat vers niet voor jou en mij is, waarom zou ik dan nog bidden? God doet toch wat Hij wil.

Nee. De bijbel zegt duidelijk: (en dit is maar één voorbeeldje)

Blijf wakker en bid dat je niet verleid wordt om het verkeerde te doen. Je wíl wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk.”

Mattheus 26:41

Jezus zelf bad tot God. Om nog één voorbeeld te noemen:

Daarna ging Hij helemaal alleen de berg op om te bidden. Toen het avond werd, was Hij daar alleen.

Mattheus 14:23

Maar zelfs Jezus… wist dat de wil van God boven alles gaat…. hoe moeilijk dat soms ook is… Onderstaand een stukje waar Jezus bidt, Hij weet daar al dat de mensen Hem zullen kruisigen en dood zullen maken…. en toch zegt Jezus daar:

Hijzelf liep een eindje verder. Daar knielde Hij neer met zijn gezicht tot op de grond en bad: “Vader, als het mogelijk is, laat Mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken.  Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil.”

Mattheus 26:39

En daarmee hebben we de vraag van C uit A beantwoord: ja, God vraagt zelf dat je bid en met Hem praat over echt van alles en nog wat! Hij wil GRAAG horen hoe het met je gaat, wat je nodig bent en waar je mee worstelt. Maar gebed is geen magische wonderlamp waar je overeen wrijft en poef je krijgt het.

En als je dus niet krijgt wat je hebt gevraagd aan God is er n.a.w. niets mis met jou of met je vraag. Je geloof is niet te klein, God straft je niet als Hij je gebed niet verhoort, Hij straft je niet omdat je iets in je verleden hebt uitgespookt, maar Hij heeft ergens een groter plan… een plan wat we nu wellicht nog niet snappen… maar wat voor Zijn glorie het perfecte plan is. Twijfel niet en blijf bidden en… God prijzen voor alles wat Hij al wel voor je heeft gedaan…..

2 Responses

  1. Leni schreef:

    Wat een afgeslankte man zie ik!
    Je kunt niet zomaar alles ‘in Jezus Naam’ bidden. Alleen als je, net als Jezus, doet wat je de Vader ziet doen en spreekt wat je de Vader hoort spreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *