Geestelijke oorlogvoering? Wat is het en bestaat het?

Deze week hadden we een gesprek met N. Het gaat niet echt goed met N en hij vroeg zich af of God hem straf gaf voor iets uit het verleden. Hij twijfelde enorm, het was echt een worsteling, wat doe ik dan zo verkeerd? Heeft iets wat je nu fout doet (in God Zijn ogen) ook consequenties en, als die er zijn, waar komen die dan vandaan? Waarom worstel ik er zo mee? Het lijkt wel een soort van geestelijke oorlog?! Bestaat dat überhaupt?

We hebben de vraag als volgt proberen uit te leggen:

Ja, verkeerde dingen doen in de ogen van God heeft zeker consequenties! Laten we eens beginnen met het verhaal van Adam, Eva, Slang en Appel (of banaan, in de bijbel staat vrucht, niet welke vrucht, lol)

God heeft de aarde NIET bedoeld en gemaakt zoals die nu is, vol ellende en pijn. Hij had een wereld gemaakt die perfect was (Genesis 1 en 2) zonder pijn en ellende.

En God heeft ons een keuze gegeven (Genesis 2) of we naar Hem luisteren… of niet. Indien wel, dan zou de wereld perfect blijven, indien niet… dan zou er zeker een consequentie volgen:  

De Heer God zette de mens in de tuin van Eden, om voor de tuin te zorgen. 16 Hij waarschuwde hem: “Je mag van alle bomen in de tuin eten zoveel je wil. 17 Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.”

Genesis 2: 15-17

En wat deden Adam en Eva? Klopt.. ze wisten het beter… (dachten ze), luisterden niet naar God en aten van de “appel”….

En denk niet dat wij beter zijn dan Adam en Eva. Adam en Eva zegen God iedere dag.. en toch ging het enorm fout.. wij zouden dezelfde keuze maken, of erger.

Ik zeg zelf wel eens: als ik Adam was geweest, had ik niet alleen de appel gegeten, maar ik had ook de boom in stukjes gehakt, er een bbq van gemaakt en had de slang zelfs opgegeten….

Ik ben geen haar beter dan Adam en Eva, in tegendeel.

De consequentie zou dus de dood zijn. Punt. En daar kom het verhaal van Jezus om de hoek kijken. In plaats dat wij direct die ultieme straf zouden krijgen (direct dood in het paradijs en klaar ermee) ging Jezus voor ons dood… en als wij dat geloven, komen we toch in het paradijs… voor de eeuwigheid, zonder pijn en ellende… wat een enorme gift is dat geweest van God dat Hij Zijn zoon Jezus heeft gegeven. Zodat Hij dood ging, voor ons.

Maar goed… ja, die ultieme prijs hoeven we dus niet te betalen…, maar God liet het ook niet zomaar gaan… er waren wel degelijk consequenties:

Tegen de vrouw zei Hij: “Voortaan zul je veel meer problemen hebben als je in verwachting bent. En als je kinderen worden geboren, zal dat veel pijn doen. Altijd zul je naar je man verlangen en hij zal over je heersen.”

Tegen Adam zei Hij: “Je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd, je leven lang, moeten zwoegen om eten te hebben.

Er zullen dorens en distels op je akkers groeien en je zal wilde planten eten.  Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden.”

Genesis 3: 16-18

Wow… vaarwel perfecte wereld… welkom aardse dood, pijn, zwoegen en zweten, ziekte en meer ellende… En daar zijn we nu. In een wereld die alles behalve perfect is. Wat een ellende is het soms (of vaak…). Dus ja, ons handelen heeft zeker consequenties. Tot op de dag van vandaag zie je wat er gebeurt als wij het beter weten dan God. Wat een ellende.

Maar ja… de vraag was… “als ik vandaag iets fout doe, straft God mij dan morgen daarvoor? Word ik daardoor gestraft met ziekte of andere zaken”?

Ja en nee. De straf voor het niet luisteren naar God heb je nu absoluut. Het verhaal van Adam en Eva. Ziek worden hoort er dus bij helaas. Valt niet te ontkennen.

Maar als je gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan, houdt het daarmee ook op. Let op het volgende Bijbelvers:

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Hebreeën 8:12

Als jij gelooft wat Jezus voor je heeft gedaan, is die ultieme prijs (de dood) betaald. En God vergeeft niet alleen je zonde, maar hij vergeet het zelfs! God ziet niet jou meer als die naar je kijkt, maar ziet Jezus. En aangezien Jezus perfect is, ben jij perfect en God straft niemand die perfect is. Dat geldt dus alleen als je gelooft dat Jezus voor jou dood is gegaan en als je vergeving aan God hebt gevraagd voor al je zonde… Dat is wel een harde voorwaarde.

En nu de dag van vandaag… de wereld is NIET meer perfect en de ellende is reëel. Laten we eens kijken naar het volgende Bijbelvers:

6 Gehoorzaam God van harte. Dan zal Hij jullie eren als daarvoor het juiste moment is gekomen.

7 Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je.

8 Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij.

10 Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.

11 Van Hem is alle eer en macht, voor eeuwig! Amen! Zo is het!

1 Petrus 5

Je ziet in dat stukje dat God een belofte doet. Het is niet een kwestie “of” God je eert (en dat is VEEL meer dan redt uit de ellende van vandaag), maar alleen “wanneer”. (6)

Ook zie je dat God weet dat je het niet makkelijk hebt (7) en Hij wil het GRAAG van je horen. Hij wil het er graag met jou over hebben.

In vers 8 zie je wie jou nu loopt te pesten (of erger) “Jullie vijand, de duivel”. Daar zit de partij die je nu zoveel ellende geeft. Het is niet God, het is de duivel.

Ook zie je daar dat God dat weet, hij ziet dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben en dat ze ook in hun geloof hun twijfels hebben: “Verzet je tegen hem, sterk in je geloof.”

En dan komt er in vers 9 weer een belofte van God: “Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken. “. En dat is een Goddelijke belofte voor jou en mij!

En niet omdat wij zo goed en zo sterk zijn… nee. Omdat God zo sterk is, sterker dan jou en mij: “Van Hem is alle eer en macht, voor eeuwig!”

Er is dus een mooie toekomst voor je in de verte. Midden in een wereld die alles behalve perfect is.

En nu komen we tot die geestelijke strijd waarmee we begonnen zijn… Die bestaat dus echt. De pijn is er. Als jij God volgt, probeert de duivel je er zeker onder te krijgen. Die zal echt zijn best doen. En hoe dichter jij bij God komt, hoe kwader die duivel zal worden… en hoe meer strijd er zal zijn… Als je iets verder denkt, dan is het dus eigenlijk een compliment als jij je aangevallen voelt… De duivel is niet blij… omdat jij dichter bij God komt. Mhhhhh…. dat is een andere gedachte! Er is zelfs een (best pittig) Bijbelvers over… let op… die is echt pittig! Komt die dan:

Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen.

Jakobus 1: 2-4

Je strijd, je pijn het is er echt. Maar de keuze is aan jou: brengt het je dichter bij God, of laat je de duivel winnen? Als je pijn je dichter bij God brengt.. dan ben je nu al een winnaar! Ondanks de pijn.

Moet je die strijd dan opzoeken? Moet je dan die strijd met de duivel opzoeken, want God helpt je toch wel? Nope….. laten we weer kijken wat de bijbel er over zegt:

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen

Efeziërs 6:11-18

Als je goed leest valt er iets op…. moment, even een plaatje erbij:

Er staan 6 dingen die je in moet zetten:

 • Helm (verdedigend)
 • Gordel (verdedigend)
 • Zwaard (aanvallend)
 • Pantser (verdedigend)
 • Schild (verdedigend)
 • Sandalen (verdedigend)

Valt het nu op? Maar 1 van die dingen is aanvallend.. de rest, alle andere 5: verdedigend!

Dus ja, met God kun je het kwaad aanvallen, die optie heb je zeker.. maar het is niet voor niets dat 5 van de 6 verdedigend zijn… ook de sandalen… waarmee je weg kunt lopen van het kwaad….

God weet dat het kwaad je aanvalt, het is niet God die je aanvalt, maar de duivel. En God heeft je 5 verdedigende dingen gegeven waarmee jij je kunt verdedigen. En als je er HEEL zeker van bent dat God wil dat je het zwaard trekt, dan kan dat.. samen met God. Nooit en nooit alleen. Jij bent zwak, God is sterk. Het is Zijn zwaard.

De geestelijke strijd bestaat echt. De duivel probeert. Maar met God… ben je vandaag al een winnaar als je God Zijn grote plaatje begrijpt….

En met deze uitleg kwam N bij God… en begreep hij het complete plaatje… welkom in de familie N. Ja, je pijn van vandaag is nu niet weg… maar wel anders geworden…. en God heeft jou een belofte gedaan:

Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.

1 Petrus 5:10
 • Ah, hoe lang dit soort gesprekken duren? Meestal ergens rond een uur. Het is maar net afhankelijk hoeveel tijd je nodig bent, soms meer, soms minder, er is geen maximum tijd.

  En ja… als je bovenstaand in die tijd moet proberen uit te leggen moet je best wel aan de bak… en pittig is het… En ja, dat betekend ook dat al die stof wel ergens in je hoofd moet zitten om het direct in te kunnen zetten. En die voorbereiding kost ook tijd, veel tijd. Dus met die 1.5 uur ben je er zeker niet, maar het resultaat… wow.
 • Waarom gaan we helemaal terug naar Adam, Eva, Appel… en beantwoorden we de vraag niet eenvoudiger, minder gecompliceerd?

  Welnu, we willen er zeker van zijn dat (in dit geval) N het volledige evangelie kent. Niet zomaar een klein onderdeel ervan. In dit geval wist N er wel iets van, maar lang niet het volledige plaatje. Als je niet het volledige plaatje uitlegt, zou je een “vals evangelie” kunnen creëren. Om maar één voorbeeld te geven:

“God = liefde. En om die reden geloof ik echt in god.”

Uhhh… ja… God is liefde, dat is juist…, maar als dat ongeveer alles is wat je gelooft… en je weet niet wie Jezus is, en waarom Jezus voor jou stierf.. Dan hebt je een soort valse god in je hoofd gemaakt… een God die je niet in de hemel toelaat.

Alleen als je gelooft wat Jezus voor je deed en waarom… staat de deur naar de hemel voor je open. En ja… daarom gaan we vaak terug naar de basis… en dat kost tijd. Niet alleen voor ons, maar ook voor de persoon met wie we spreken. Ook zij moeten tijd en moeite investeren …, maar als je het snapt … was het dat allemaal waard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *