Vertrouwenspersoon

Waarom heeft Stichting Emmy een vertrouwenspersoon?

Organisaties (en dus ook Stichting Emmy) moeten tegen ongewenst gedrag beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor onze vrijwilligers en voor onze cliënten die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Een vertrouwenspersoon kan een veilige plaats bieden om misstanden – of vermoedens van – te bespreken. En een klacht of een vermoeden daaromtrent moet veilig kunnen worden ingediend en dat is soms lastig; de vertrouwenspersoon kan daar bij helpen.

Als vertrouwenspersoon voor de cliënten van Stichting Emmy is de heer Boogaard beschikbaar. U kunt bij hem terecht voor zaken die niet anderszins op te lossen zijn en waarbij u vertrouwelijkheid belangrijk vindt.

De heer Boogaard is woonachtig in Amersfoort. In principe verloopt het eerste contact per mail en er wordt daarna zo nodig een telefonische afspraak gemaakt. Het mailadres is: boogaard[at]stichtingemmy.nl