Transdiagnostisch werken

Transdiagnostisch wil zeggen: diagnose overstijgend. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt gewerkt met het DSM-classificatiesysteem, waarmee diagnoses vastgesteld worden. Na vaststelling van een diagnose wordt veelal een behandeltraject gestart. Sommige categorieën bevatten een veelheid aan symptomen, waardoor dezelfde diagnose bij verschillende mensen er totaal verschillend uitziet.

Echter door transdiagnostisch te werken, wordt er niet gericht op de diagnose die gesteld wordt, maar staan juist de symptomen centraal. Er wordt gekeken naar de gebieden waar jij als cliënt problemen ervaart en wat jij als persoon aan behandeling nodig hebt om deze problemen te kunnen verminderen.
Een diagnose alleen vertelt namelijk niet je hele verhaal, zeker niet wanneer er op verschillende gebieden problemen ervaren worden.

Onze therapie richt zich dus op de gebieden waar jij klachten en problemen ervaart. Heel(!!) praktisch. Met als doel om je handvaten te geven en strategieën aan te leren om zelf actuele problemen goed aan te kunnen pakken.
We sluiten aan waar jij nu staat, bij je behoefte op dit moment en de situatie waarin jij je bevindt. De therapeut kiest dus samen met jou altijd een op maat gemaakte aanpak.

De gebieden waar we ons op kunnen richten, zijn:
Emotie regulatie / affectrelatie
– Interpersoonlijke vaardigheden / interactie
– Afstemmen op de ander / aangeven van wensen
Ontspanning / stresshantering, spanningsregulatie / arousal
– Activering / in beweging komen / running
Lichaamsbewustzijn / beleving
– Aandachtsregulatie
– Autonomie / versterken eigenwaarde / eigen kracht / empowerment
– Zelfbeeld
– Plezier
– Tegengaan negatieve/positieve symptomen
– Traumabehandeling

Bronnen:
http://stichtingemmy.nl/download/Transdiagnostische-factoren-vaktherapie.pdf
– Van OS (2014, p.34)