Onzekerheid

Wie kent het niet – een gevoel van onzekerheid? Twijfel of je het wel goed hebt gedaan. Je onzekerheid kan echter zo groot zijn dat je je afhankelijk opstelt van anderen, dat je geen eigen keuzes meer durft te nemen en/ of je je terugtrekt.
Wordt je beperkt in je leven doordat je zo onzeker bent?
Meld je aan via onze contactpagina voor het product onzekerheid!

Onzekerheid wijst op een laag zelfvertrouwen: je twijfelt over jezelf. Wanneer je twijfelt of je het wel goed doet, wordt je bang. Bang om fouten te maken, bang om afgewezen te worden, bang om …
Vul zelf maar in.

Wanneer je onzekerheid zo groot wordt dat je ook niet meer dingen onderneemt, kan je in een isolement terecht komen.

Of je bent zo onzeker en bang om fouten te maken, dat door de spanning dingen niet lukken. Daarmee wordt je angst waarheid en trek je je terug.

Je kan in een neerwaartse spiraal terechtkomen en jezelf kwijt raken. Je probeert je aan te passen aan wat anderen van je verwachten, zodat je geen fouten meer kunt maken. Somberheid, angst en eenzaamheid kunnen de gevolgen zijn van je onzekerheid.

We gaan werken aan je gevoel van zelfwaarde door te ontdekken wat je goed kunt en waar je kwaliteiten liggen. Wanneer je jezelf goed kent in realiteit, dan weet je ook wat je krachten zijn en waar je zwaktes liggen. Je kunt je krachten inzetten en hulp vragen wanneer dat nodig is.
Je leert in je kracht te gaan staan.
En je zult merken dat je gevoelens van somberheid, angst en eenzaamheid minder zullen worden en je weer meer durft te ondernemen.

Herken je je in het bovenstaande en wil je je zekerder voelen? Meld je dan aan via de contactpagina!

Wie weet zeg je straks net als Pipi Langkous:
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”