Kernwaarden

Waarom doe jij wat je doet? Wat zijn jouw kernwaarden? Worstel je met je identiteit of weet je niet welke richting je in je leven op moet gaan?
Het leren kennen van je kernwaarden kan je hier enorm bij helpen! We gaan graag met je op onderzoek uit!
Je kunt je aanmelden voor het product kernwaarden via onze contactpagina.

De kernwaarden die je hebt, geven een antwoord op waarom je dingen doet en waarom je op een bepaalde manier reageert op anderen en op situaties die je tegenkomt.
Kernwaarden zijn namelijk overtuigingen die diep van binnen zitten. Ze bepalen het beeld wat we hebben van onszelf en van een ander en geven richting aan keuzes die we maken in ons leven. We stellen prioriteiten op grond van wat we diep van binnen belangrijk en waardevol vinden.

Een aantal voorbeelden van kernwaarden zijn: status, zelfstandigheid, betrokkenheid, vriendschap of trouw. Er zijn er veel meer. Wanneer je nu naar een specifieke situatie kijkt, zie je misschien hoe iemand met kernwaarde ‘vriendschap’ anders zou reageren als iemand met de kernwaarde ‘zelfstandigheid’.

Vaak reageren we onbewust op een situatie of op een ander op een bepaalde manier. Wanneer je je kernwaarden kent, ga je zien waarom je juist op die manier reageert. Het kennen van de onderliggende kernwaarden kan je helpen richting te geven aan je leven en aan je identiteit.

Vind je het moeilijk om richting te geven in je leven? Ervaar je onvrede met wie je bent of waar je staat in het leven? Onderzoeken wat je kernwaarden zijn, kan hier enorm bij helpen! Meld je aan via onze contactpagina.