Het 10% Project

Vanuit de visie dat God geeft, willen wij als Stichting Emmy teruggeven aan God door ons gratis 10%-project aan te bieden in de regio Amersfoort. Stichting Emmy biedt professionele Creatieve Psychosociale Therapie
Middels het “10% project” schenken we 10% van onze tijd aan mensen in nood. Om niets, interkerkelijk en onafhankelijk.

In dit project bieden we een gratis intake en 4 gratis sessies van één uur aan. In de intake wordt samen besproken wat de hulpvraag is, waar in vier opeenvolgende weken aan gewerkt gaat worden en op welke manier.

Om in aanmerking te komen voor het 10% project zijn er een aantal voorwaarden en spelregels, want alhoewel wij dit project beperkt en selectief “om niets” weggeven, is het niet vrijblijvend. Op deze manier willen we de kwaliteit voor zowel de cliënt als onze organisatie borgen:

– Aanmelding geschiedt altijd vanuit je kerkelijke gemeente.
– Je bent akkoord met het delen van de start- en einddatum van het 10% project met degene die je heeft aangemeld vanuit je kerkelijke gemeente. Inhoudelijke informatie is echter volledig vertrouwelijk en zal niet gedeeld worden met derden, dus ook niet met je kerkelijke gemeente. (Tenzij je dat zelf uitdrukkelijk aangeeft)
– Je maakt elke dag de huiswerkopdrachten zoals afgesproken tijdens de sessies.
– Bij het verzuimen van huiswerkopdrachten wordt het 10% project beëindigd.
– Te allen tijde behoudt Sichting Emmy het recht om het 10% project voortijdig te beëindigen.
– Stichting Emmy behoudt het recht om na de intake te bepalen of de hulpvraag geschikt is voor het 10% project.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor dit 10% project verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: info[at]stichtingemmy.nl