De Baptistengemeente Amersfoort

De Baptistengemeente Amersfoort (BGA) is onze Nederlandse Thuis gemeente, ook als we in Polen aan het werk gaan. De BGA is een positieve stabiele Kerkelijke gemeente voor ons waar we God kunnen dienen en waar we ons ook “gedragen” voelen.

Kern van hun visie is dat ze als BGA willen leven ‘in perspectief van het Koninkrijk van God’…. ‘Nou, daar gaan we al’, hoor ik je denken. ‘In perspectief van het Koninkrijk van God’ is nu typisch zo’n zin die geweldig klinkt maar ook zoveel betekenissen kan dragen dat het alles zegt of helemaal niets…. Dus even een stukje uitleg:

  • Relaties: De BGA staat in een wereld waar God (die liefde en recht in eigen Persoon is) de toon bepaalt. Dat God de vervreemding in de relaties van ons leven herstelt en vernieuwt. 
  • Delen en Vertrouwen: In de eerste plaats doen ze dit gezamenlijk. Ze zijn meer dan een groep willekeurige individuen. Ze zijn door God samengebracht en mogen met onze verhalen, ervaringen, dromen, dilemma’s, vragen en twijfels samen werken en samen groeien. Binnen en buiten onze gemeente, voor het Koninkrijk van God.
  • De diensten worden creatief en zoekend vormgegeven. Zij hanteren geen vaste ‘formule’, maar zoeken naar vormen om God oprecht te aanbidden op de manieren die hun (en ons) passen. Ook in de huidige tijd. Hierbij proberen zij steeds de balans te vinden tussen traditie en vernieuwing en ruimte te geven voor de creativiteit en diversiteit die God ons geeft.
  • Gods werk: Het geheim van de kerk door alle eeuwen heen is God zelf. ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken’ (Exodus 33,15). Ze geloven in Gods werk in ons en door ons heen. Dat maakt ons afhankelijk en vrijmoedig, enthousiast en tegelijk rustig. Hij is de Bron waaruit wij leven. Als het goed gaat en als het moeilijk is. Hij is de Gever, in een wereld die balanceert tussen maakbaarheid en onmacht. Midden in de realiteit van vandaag, leven wij uit de hoop van Gods koninkrijk. 

Maar goed.. wat hebben wij eraan en wat heb jij (als lezer) daaraan? Het is goed om mensen, mede christenen om je heen te hebben die jij kunt ondersteunen met de gaven die jij hebt, en die jou ook weer kunnen helpen met vraagstukken, gebed e.d. in een wereld die verre van perfect is. Werken in het buitenland is best een pittige(!) klus en je bent dan echt mensen nodig die aan je denken, eens een kaartje sturen, voor je bidden en waar nodig mee kunnen denken in oplossingen. Aan de andere kant willen wij graag anderen bemoedigen met de zaken die wij aan onze kant weer doen voor Hem. Ook de BGA stuurt Zendings / ontwikkelingswerkers uit en ook die willen wij graag weer ondersteunen met wat wij weer kunnen doen voor hun.

Ja, de wereld is NIET perfect, maar samen kunnen we (voor Zijn glorie) echt iets voor anderen betekenen. Samen, sta je echt sterker.