Ziek zijn komt door zonde??? Wat???!!!

Jawel, vandaag hadden we er weer zo’n eentje…. P was ziek, heel erg ziek. P heeft kanker en heeft nog twee maanden te leven. (verwachting) En dat is geen goed nieuws. Maar het kan nog slechter…

De boodschap aan hem was (in een kerk….): je hebt kanker omdat je zonde hebt in je leven. Je moet je zonde weg doen en dan zal de ziekte ook weg gaan…. het is je eigen schuld dat je kanker hebt.

WOW! WAT?!!

En nu hebben we drie problemen….

 • P heeft kanker en zijn laatste dagen zijn letterlijk geteld… en dat is al triest genoeg.
 • P denkt nu dat hij de kanker aan zichzelf te danken heeft en wordt gek van het denken wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij kan zich niets bedenken wat dat zou moeten zijn!
 • Als P er snel genoeg achter komt en de zonde belijdt, dan wordt hij genezen… toch? Of…..

Voor de context: we kwamen hem toevallig tegen, (wat is toeval, maar ala) het gesprek startte dus spontaan, niet in een therapie sessie en/of we P ooit weer (levend) spreken weten we dus niet. Dit kan dus de enige kans zijn die je hebt om een gesprek met P te hebben…… en je hebt (ongeveer) 10 minuten, meer niet…. klopt, de druk staat er stevig op.

Hoe ga je dan zo’n gesprek aan…. Ik ben hem als volgt aangegaan….

Als eerste heb ik het gesprek gestopt. Stop met het uiten van emotie, stop met het zoeken naar die zonde, stop en laten we de bijbel erbij pakken. Geloof geen woord wat ik je ga zeggen, geloof wat de bijbel zegt. (en geloof ook geen woord wat een ander je verteld heeft… en lees je bijbel…) Laten we beginnen bij het volgende gedeelte:

1: Toen Jezus verder liep, zag Hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was.

2: Zijn leerlingen vroegen Hem: “Meester, hoe komt het dat hij blind geboren is? Komt dat omdat zijn ouders ongehoorzaam geweest zijn aan God, of hijzelf?”

3: Jezus antwoordde: “Het komt niet omdat hij of zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar God wil nu door hem aan de mensen laten zien hoe goed en machtig Hij is.

4: Hij heeft Mij gestuurd om te doen wat Hij wil. Dat doe Ik zolang het licht is. Want als het eenmaal donker is geworden, kan niemand dat meer doen.

5: Zolang Ik op de aarde ben, ben Ik het licht voor de mensen.”

6: Toen spuugde Hij op de grond en maakte daarvan een modderpapje. Hij smeerde dat op de ogen van de blinde man en zei tegen hem:

7: “Ga je wassen in de vijver van Siloam” (‘Siloam’ betekent ‘gestuurd’). De man ging daarheen en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij zien.

Johannes 9:1-7

Wat zie je in vers 2? Lag het aan de zonde die deze man had gedaan dat hij blind was? Nee. Het lag niet aan de persoon zelf, God had een plan…. (zie vers 3)

En dat bracht het gesprek direct(!) in een heel andere richting…. het schuldgevoel wat P had kreeg ineens een andere dimensie….

Weet je wat? We pakken er nog een vers bij… Ken je Paulus uit de bijbel? DE Paulus die Bijbelboeken vol heeft geschreven? Nou, die kende P wel. Zeker! Die Paulus is erg belangrijk!

Dus hebben we Paulus en zijn splinter er weer bij gesleept.

7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

2 Korinthers 12:7-9

Paulus, DE Paulus had een splinter. Wat het was? Geen idee. Maar Paulus was er niet blij mee en het deed hem zeer. Was het kanker? Of was het iets anders? Klopt, dat doet er niets toe, het deed hem zeer en Paulus bad… en er gebeurde niets.

Zou het aan Paulus zijn zonden hebben gelegen dat hij die splinter kreeg? P antwoordde heel duidelijk: nee, natuurlijk niet, het is DE Paulus!

En weer verdween er een stukje van P zijn pijn… niet de pijn van de kanker, maar wel de pijn van de opmerkingen die iemand over hem had gemaakt…. die pijn ging weg….. maar er was nog wel een andere pijn… ja, natuurlijk had P wel eens dingen gedaan die niet goed waren…. stonden die nu in de weg naar de hemel?… want P gaat snel dood…

Dus als (bijna) laatste hebben we het volgende stukje erbij gepakt:

5: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Jesaja 53: 5-6

Goed lezen P! Goed lezen! Gaat dit om lichamelijke genezing of om geestelijke genezing? Goed lezen! (en lees thuis ook even alles wat er voor vers 5 staat, dan wordt het nog duidelijker) Jezus zegt hier dat je wordt genezen van… je zonde…

 • onze overtredingen = zonde
 • onze ongerechtigheden = zonde
 • en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen = genezing van de zonde
 • de ongerechtigheid = de zonde

Klopt, dit gaat dus NIET om genezing van je kanker. Dit gaat erom dat Jezus voor jou gestorven is, om al je zonde van je weg te nemen. Jezus geneest je van je zonde….

Hé! Dat was precies wat P voelde! Hij voelde zich ineens vrij van die last die hij mee droeg. Dus als laatste stap heb ik aan P gevraagd hoe dat nou zat met dat geloof van P. Geloof je dat christus voor je zonde gestorven is en weer opgestaan is uit de dood?

Het antwoord van P was: ja.

Welkom in het eeuwige leven P. Zonder die ballast op je schouders. Lekker he?

Ja, je menselijke ziekte is er nog steeds, maar die valse, verschrikkelijke, gruwelijke last die iemand anders op je heeft proberen te projecteren… die is weg. De bijbel is er duidelijk in, geloof wat er in die bijbel staat en niets anders.

En ja, P begreep inmiddels ook (het adam en eva verhaal met die appel) dat ziekte in het algemeen inderdaad kwam door zonde. Maar NIET op de manier zoals die persoon dat hem had verteld…. en dat er bevrijding is van die zonde, ook een bevrijding van valse verhaaltjes en leugens. En dat er een eeuwige toekomst, zonder pijn wacht op P. Nog heel even, dan is er geen pijn meer.

En toen heb ik de moeilijkste vraag gesteld aan P: dit hele gedoe met ziekte…. heeft dit je dichter bij God gebracht of juist verder van Hem af?

Zijn antwoord: dit heeft me dichter bij God gebracht. Hé, wacht even! Nu snap ik het! Ik ben geen verliezer met mijn ziekte, maar een winnaar.

Tot ziens P, God is met je. Tot snel.

(en ja, natuurlijk had ik meer willen vertellen, nog meer kanten willen belichten, maar het is zoals het is… de meeste gesprekken die ik heb zijn snel, de onderwerpen bitterhard en de klok tikt… letterlijk en figuurlijk)

1 Response

 1. Gertrude Schuurman schreef:

  Wow! Je hebt P mogen begeleiden,richting Huis!!
  Fantastisch!
  En zo ook mij weer bemoedigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *