Is alcohol drinken volgens Jezus oké?

Vandaag kregen we de volgende vraag:

Is alcohol drinken volgens Jezus oké? Ondersteun je antwoord met een Bijbeltekst.

Vertaald vanuit het Engels

Alcohol en christenen, een spannend vraagstuk. Vanuit onze eigen ervaringen is het in Duitsland is het veelal geen probleem, in Nederland 50/50, in het zuiden van de Verenigde Staten absoluut een “no-go”. In Polen is het ook veelal een no-go aangezien er hier nogal wat problemen zijn met alcoholmisbruik…

De Poolse politie pakt openbare dronkenschap streng aan. Je mag geen zelfs alcohol nuttigen op openbare plaatsen, daarvoor kun je een boete krijgen. Als je dronken wordt aangetroffen op een openbare plaats, kunt je zelfs naar een afkickkliniek worden gebracht waar een arts of verpleegkundige je medisch zal beoordelen.

Dit zijn ook de vragen waar mensen “vol op het orgel” kunnen gaan vanuit een culturele blik.

Als we dus iemand krijgen met dit soort vragen blijft het spannend, wat is de culturele achtergrond van die persoon? Aan de andere kant is het antwoord heel simpel als je de cultuur loskoppelt van de vraag en er vanuit een Bijbels standpunt naar kijkt. Niet “ik vind”, “ik denk” of “mijn dominee zegt”, maar 100% “wat zegt de Bijbel”. Als je dat niet doet ga je direct het drijfzand in en gaan er mensen VOL op het orgel met alle ellende van dien. Hoe hebben we deze vraag beantwoord:

Is autorijden oké volgens Jezus?

(klopt, we hebben de vraag losgekoppeld van alcohol)

Ik zie geen Bijbelse grond waarom je geen auto zou mogen rijden volgens de bijbel, maar te hard rijden is niet OK, en de auto gebruiken voor een overval en dat soort dingen is ook niet OK. En als je rijgedrag andere mensen verleidt om te zondigen, ook niet. (Dragrace het ding bij het stoplicht met een andere persoon op de openbare weg) Met de auto naar het ziekenhuis, werk, speeltuin, (etc) is wel goed.

De Bijbelse uitleg?

Als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn en goed nadenken over wat jullie doen.

Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God.

Hij heeft jullie uitgekozen. En hij is heilig. Leid daarom zelf ook een heilig leven.

Want in de heilige boeken staat: «Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben.»

Jullie noemen God jullie Vader. En jullie weten dat hij eerlijk oordeelt over alle mensen. Daarom moeten jullie eerbied voor hem hebben, zolang jullie als vreemdelingen op aarde wonen.

1 Petrus 1:13-17

Zijn we er dan al? Nee. Laten we nog even verder lezen:

Houd ermee op elkaar te veroordelen. U kunt beter deze maatstaf aanleggen: doe niets waardoor andere gelovigen in verwarring komen of waaraan zij zich ergeren.

Wat mijzelf betreft, heeft de Here mij ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is. Maar als iemand iets onheilig vindt, dan is het voor hem onheilig.

Als u een andere gelovige voor het hoofd stoot door iets te eten waartegen hij bezwaar heeft, laat u zich niet door de liefde leiden. Wat u eet, mag niet zijn ondergang worden. Christus is ook voor hém gestorven.

Als u meent dat iets goed is, laat er dan niet iets slechts van gezegd kunnen worden.

In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest.

God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen.

Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken.

Wat zou het verschrikkelijk zijn als wij om voedsel het werk van God zouden verwoesten. U mag inderdaad alles eten, maar als u daardoor iemand aanstoot geeft, is het verkeerd.

Wie vlees eet en het daardoor een andere gelovige moeilijk maakt, moet het laten. Met wijn drinken of iets anders is het net zo.

Uw overtuiging is iets dat alleen uzelf en God aangaat. U bent gelukkig als u zonder een schuldig geweten alles kunt eten, waarvan u meent dat het goed is.

Maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Als u het dan toch eet, doet u verkeerd, omdat het tegen uw eigen overtuiging ingaat. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde!

Romeinen 14:13-23

En nu je helemaal tot het einde van het antwoord bent gekomen, kijken we nog eens heel specifiek naar vers 17:

In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest.

Romeinen 14:17

Dus ja, er is niets mis met autorijden of alcohol gebruiken, maar het gaat erom hoe en waarom je het doet. Wat zou Jezus denken als Hij terugkomt en je ziet rijden in je auto, als een dolle die je eigen leven of dat van anderen in gevaar brengt… of als Hij je aangeschoten op de bank ziet zitten…zelfs maar een klein beetje. Zou Hij dat verstandig, beheerst, gehoorzaam, heilig, rein, niet aanstootgevend, goed vinden? (zoals het in de bovenstaande teksten staat)

En als je mede christen binnen zou komen wandelen… die wellicht uit een andere cultuur komt… waar ze enorme alcoholproblemen hebben en uw broeder daar de dramatische resultaten van heeft ervaren… en hij trekt je koelkast open om een sapje te pakken en ziet die vol staan met bier… herinner je dit vers nog?

Als u een andere gelovige voor het hoofd stoot door iets te eten waartegen hij bezwaar heeft, laat u zich niet door de liefde leiden. Wat u eet, mag niet zijn ondergang worden. Christus is ook voor hém gestorven.

Romeinen 14:15

Wat doen we zelf? In ons huis in Polen bevindt zich standaard zich dus geen alcohol. De problematiek rondom het alcoholmisbruik is hier best pittig en we willen niemand “voor het hoofd stoten” zoals dat staat in ver 15. Wordt dat gewaardeerd?

God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen.

Romeinen 14:18

Drinken we zelf geen druppel? Nee, 3 glazen “iets” per jaar gaan er zeker in, maar niet in Polen, niet in een omgeving waar we iemand anders ermee “tegen het hoofd stoten”, en al absoluut niet om er “blijer” of “vredig” van te worden… want die blijheid komt ergens anders vandaan:

In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest.

Romeinen 14:17

En daarmee heb je het antwoord. Helaas wellicht niet zo zwart of wit als je gehoopt had, zoals “ja hoor, is prima, doe wat je wilt” of bijvoorbeeld “NEE! Dat is een enorme zonde!”, het antwoord gaat veel dieper… hoe verstandig, beheerst, gehoorzaam, heilig, rein, niet aanstootgevend, goed leef jij je leven? En dat gaat verder dan die pot bier of dat rijden in je auto…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *