Als God liefde is, waarom gaan er dan mensen naar de hel?

Wow! Spannende titel! Nou…. regelmatig krijgen we inderdaad die vraag:

Als God liefde is, waarom gaan er dan mensen naar de hel?

Spannende vraag toch? Maar…. wat is liefde? Waar hebben we het over als we het hebben over Gods liefde? Laten we beginnen met het volgende:

God bestaat niet alleen, maar is ook schepper, ontwerper en instandhouder van het universum en alles daarin. Niet alleen is Hij altijd aanwezig, alwetend en almachtig, en ja, God is ook liefde.

En daarmee kom je al dichter bij het antwoord op de vraag. Ja, God is liefde, maar Hij is meer.

Degenen die beweren dat alle goede mensen naar de hemel gaan, beweren vervolgens dat een liefhebbende God goede mensen dus ook niet niet zou afwijzen. In plaats daarvan, redeneren ze, is het duidelijk dat Hij hen in de hemel zou toelaten omdat ze goed doen. Maar dan ga je voorbij aan de andere kenmerken van God…. en als je die weglaat, dan kleedt je Zijn liefde ook uit en dat klopt niet.

Laten we eens beginnen met de vraag:

Zijn (de meeste) mensen goed?

Als mens denken we al snel dat sommige ‘slechte’ mensen straf nodig hebben, de meesten over het algemeen ‘ best wel goed’ zijn en recht hebben op de hemel. Maar…. Zowel Bijbels bewijs als ervaringsbewijs (kijk eens om je heen in de wereld…..) tonen aan dat deze opvatting onjuist is. Zoals de Bijbel het zegt:

Toen ik werd geboren, zat het kwaad al in me. Al vanaf het moment dat ik ontstond, heeft het kwaad mij in zijn macht.

Psalm 51:5

Of dit vers, wat wellicht bekender is:

Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is?

Jeremia 17:9

Bijbels gesproken zijn de meeste mensen dus niet ‘goed’. Nog erger, vergeleken met Gods maatstaven van heiligheid (komen we zo op terug), is niemand ‘goed’.

Dit betekent niet dat we altijd actief bezig zijn met het doen van kwaad of deelnemen aan slechte dingen. Maar het betekent wel dat we van nature ‘gevallen’ zijn, in opstand tegen God en niet in staat om onszelf te redden. En laten we eens heel eerlijk zijn….. ook al proberen we het nog zo hard…. zo nu en dan vliegen we toch uit de bocht, houden we ons niet aan alle regels, een leugentje om bestwil is snel gemaakt, en vertellen we soms niet de waarheid om een ander toch niet op de tenen te staan, ook al weten we dat het niet klopt wat we zeggen. Het is dus onmogelijk om alle goed te doen. Hoe hard we het ook proberen, het lukt ons nooit allemaal.

Nu terug naar die heiligheid van God.

Duiken we de bijbel in, dan staan daar heel specifiek een aantal zaken vermeld over wie God is. En ja, er staat duidelijk in dat God liefde is, maar er is meer, om wat voorbeelden te noemen:

  • God is barmhartig

Want jullie Heer God is een God die vergeeft en medelijden heeft.

Deuteronomium 4:31a

Maar U, onze Heer God, bent goed en vergevend, ook al zijn we U ongehoorzaam geweest.

Daniel 9:9
  • God is rechtvaardig.

God is echt niet oneerlijk. De Almachtige God is geen onrechtvaardige Rechter.

Job 9:9

Maar de Heer zal op jullie wachten. Want Hij verlangt ernaar om goed voor jullie te zijn. Hij zal opstaan, medelijden met jullie hebben en jullie redden. Want de Heer is een rechtvaardige God. Het zal heerlijk voor de mensen zijn als ze op Hem vertrouwen.

Jesaja 30:18
  • God is heilig.

Want Ik ben jullie Heer God. Zorg ervoor dat jullie heilig leven. Leef heilig, want Ik ben heilig. 

Leviticus 11:44a

Deze aspecten, in het bijzonder zijn rechtvaardig en heiligheid, betekenen dat iets wat zelfs maar in de verste verte zondig is, niet in Gods aanwezigheid kan wonen. Punt. En dan heb je als mens een probleem. Zoals al gezegd… hoe hard we ook ons best doen, we gaan toch zo nu en dan (of nog erger…) de fout in. En die Heilige God, kan NIETS bij zich hebben vlekken heeft. Onmogelijk.

Ja, maar ik doe heel veel goede dingen, dat stemt God toch goed en daarmee kom ik er dan toch wel?

Nee, zo werkt het (wellicht helaas) dus ook niet. Want God = perfect en we komen er dus niet in met “vlekjes”. Hoeveel goede dingen we ook hebben gedaan…. de bijbel is er ook heel duidelijk in:

Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk.  Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen.

Efeziërs 2:8-9

Genade is Gods onverdiende(!) gunst aan jou, die het duidelijkst tot uiting komt in het offer van Christus Zijn dood. De enige weg naar de hemel is door Jezus.

Jezus zei tegen hem: “IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

Johannes 14:6

Zoals je hebt gelezen, is God heilig, maar Hij is ook rechtvaardig. Gods gerechtigheid vereist de realiteit van de hel voor de “onverlosten”. De aard van zonde strekt zich, bijbels gesproken, uit tot iedereen. Dus ook tot jou en mij. En je redding is dus niet door werken, maar door Gods genade door Jezus Christus.

En daarmee komen we bijna aan het einde van dit vraagstuk. En laten we eindigen met het volgende:

Niemand is goed – behalve God alleen.

En met dat gezegd hebbende komen we bij de oplossing. Is God liefde? Ja. Maar hij is meer! God is goed, rechtvaardig, heilig, barmhartig en nog veel meer. Dus alleen met liefde kom je er niet…… Als God iemand binnen laat die toch vlekjes heeft (en zoals gesteld kan Hij dat niet eens, maar ala), hoe rechtvaardig is dat dan tegenover iemand met minder vlekjes? En waar ligt dan de grens? Hoe rechtvaardig is dat dan? Niet.

Gaan alle “goede” mensen dus naar de hemel? Aangezien niemand goed is zoals gedefinieerd door God, is het antwoord: “Nee.”

En nu het goede nieuws:

Is God oneerlijk door niet te kiezen om iedereen te redden? “Eerlijk” zou iedereen naar de hel sturen, we hebben allemaal gezondigd… Je wilt niet “eerlijk”, je wilt Zijn genade. Laten we dus eens kijken wat Gods genade is voor jou en mij:

Als je alleen in de hemel kunt komen als je perfect bent, zonder vlekjes…. dan is het GOED nieuws dat je er alleen in komt door Gods genade doordat je gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Je kunt je zelf niet redden, , maar Gód heeft je gered. Het is zíjn geschenk. 

Als jij gelooft dat Jezus voor jou zonden is gestorven, dan ziet God niet meer wie jij bent, wat jij hebt uitgespookt, wat je allemaal fout hebt gedaan (hoe goed je het wellicht ook hebt geprobeerd!!), dan ziet God niet jou staan als die naar je kijkt, maar ziet Hij Jezus in jou. En aangezien Jezus perfect is, zonder zonde, ben jij ook zonder zonde en kom je de hemel in. Zonder problemen.

Maar daar heeft God wel “iets” voor gedaan…. God heeft Zijn eigen zoon Jezus naar de aarde gestuurd…. om al die zonden van jou te dragen en daar de straf voor te krijgen die jij had verdiend… En die Jezus is voor jou dood gegaan…. vrijwillig.

Dat is de ultieme(!) liefde van God voor jou. Die verder gaat, veel verder dan simpel gezegd: God is liefde… God ging veel verder. Voor jou.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.

Johannes 3:16

En nu is de keuze aan jou…… geloof jij dat Jezus voor je heeft gedaan?

Zo ja: welkom bij de Goddelijke familie. Voor altijd. Er wacht een nieuwe wereld op jou, zonder “leugentjes om bestwil” (of erger…..) zonder zonde, zonder pijn (wat doen wel elkaar soms aan…), zonder ziekte…

Johannes 14:2-5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *