God heeft mij verlaten en dat zou Hij toch niet doen?

image_print

Vandaag had ik een gesprek met X. Het gaat niet goed met X, in tegendeel. Het leven is soms echt zwaar en hoe ga je daarmee om? X is aan het einde van haar leven.

X had nog een probleem, waar was God in deze tijd? Iemand had haar ooit deze tekst gegeven waar een belofte van God in zit:

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

Jeremia 29:11

Waar was die God nu dan? Hij heeft toch beloofd dat hij mooie plannen voor mij heeft in dat vers? Nou, mooie God met Zijn beloftes, ik ga bijna dood en ik zie er niets van. In die God kan ik niet meer geloven.

En weet je… als je de tekst zo leest heeft ze nog gelijk ook nog. (punt) Maar er is iets met die tekst… iets heel moois, maar ook iets heel vals als je hem verkeerd uitlegt… Dus zijn we begonnen met het uitleggen van die tekst, en we zijn gestart met de vraag: voor wie is die tekst geschreven ooit? En daar komt het:

Jeremia sprak deze woorden tot Joden die onder de heerschappij van het Egyptische en vervolgens het Babylonische rijk hadden geleefd voordat ze uiteindelijk in ballingschap werden gevoerd van Jeruzalem naar Babylon.

Die tekst was niet voor jou en mij… die tekst is NIET generiek te gebruiken voor jou en mij, in tegendeel. Dit is heel specifiek gezegd tot een hele specifieke groep mensen.

Dit gaat over Israëls ongehoorzaamheid en Gods straf. Hoofdstuk 29 is geschreven aan de ballingen in Babylon, die daar waren wegens ongehoorzaamheid (zie hoofdstuk 25 en 27). De beloften in hoofdstuk 29 zijn voor herstel na oordeel en begrijpen dat discipline gehoorzaamheid zal brengen (vs. 12-13).

Nu we weten voor wie het wel was, laten we nu nog een keer kijken naar die tekst en wat is er gebeurd met die mensen voor wie die tekst was bedoeld.

Die mensen kwamen terug in het land wat God ze had beloofd, de tempel werd herbouwd, God kwam Zijn belofte na.

Als God iets beloofd doet Hij dat ook. En als we kijken naar Jeremia 29:11 en voor wie die was bedoeld, is God die belofte 100% nagekomen. (punt)

Maar nu, voor X… wat beloofd God voor X? Wat belooft God aan jou vandaag?

Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Romeinen 6:8-11

Als jij gelooft dat Christus voor jou gestorven is, wacht er een nieuw leven op jou in de hemel. Een leven zonder pijn, zonder verdriet,

Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne.

Filippenzen 3:21

En die verzen zijn wel voor jou en mij bedoeld. En als God iets beloofd, dan doet Hij dat ook.

Welterusten X, tot snel.

En de les voor ons allemaal? De bijbel lezen kunnen we allemaal, maar alstublieft: bestuur het ding en doe meer dan lezen. Wat was de context van Jeremia 29:11? Was dat vers universeel inzetbaar voor iedereen? Nee. Alleen als we de bijbel in context lezen komen we dichterbij God. Als we dat niet doen en verzen uit context trekken… lopen wij (en ook aan iedereen aan wie wij die verzen geven) een ENORM risico om God kwijt te raken… voor eeuwig…

Hoe vaak we dat vers uit Jeremia 29:11 fout uitgelegd zien? Ongeveer 2x per week… met een enorme bak ellende tot gevolg. Door de foute uitleg van dit vers gaan er mensen naar de hel, iedere dag. En dat, als je dit vers wel goed uitlegt, zo’n mooi vers is… in en in triest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *