Videoclip ‘Ver – dragen van druk’

We hebben al eerder stukjes verteld die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Wat overduidelijk is, is dat zendelingen en voorgangers voor langere tijd onder druk staan. Ze kunnen soms helaas maar weinig veranderen aan de omstandigheden waarin deze stress ontstaat, dus moeten ze de druk dragen en verdragen. Dat is dus ook de titel van ons onderzoek geworden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de grootste redenen van uitval bij zendelingen onrealistische verwachtingen, de impact van een cultuurshock en conflicten binnen het team en met leidinggevenden zijn. De zendeling staat onder langdurige stress, waarbij hij weinig tot geen invloed kan uitoefenen op de verschillende veroorzakers van die stress (denk aan een verhuizing, thuis worden in een nieuwe cultuur, het leren van een nieuwe taal, het werken in een nieuw team). De factoren waar de zendeling wel invloed op heeft, is hoe hij reageert op stress en hoe hij met stress omgaat.

Ook blijkt uit het onderzoek dat 70% van de zendelingen zijn eigen reactie op stress niet herkent. De helft legt pas na een specifieke trigger een link tussen de stress waar hij onder staat en de klachten die hij ervaart op mentaal, fysiek en geestelijk gebied. De last wordt voor de helft van de zendelingen nog eens vergroot door persoonlijke eigenschappen, denk daarbij bijvoorbeeld aan kritisch zijn op jezelf en veel van jezelf verwachten.

Beeldende therapie kan een belangrijke rol spelen in deze problematiek.

Naast cliënt en therapeut wordt een derde element toegevoegd: beeldend werken. Er ontstaat een situatie waarin doen en ervaren centraal staan. Daarnaast worden taal- en/of cultuurbarrières weggenomen doordat beelden een eigen universele taal hebben.
Er kan gericht worden gewerkt aan ervaren en bewust worden van wat er nu gebeurt. Door vervolgens naar het beeld te kijken, kan afstand genomen worden van de huidige situatie en ontstaat er ruimte om objectief te gaan kijken naar gevoelens, gedachten en gedrag.
Dit levert informatie op waarop verder gebouwd kan worden. Nieuwe ervaringen worden opgedaan en er komt meer grip op de situatie: meer begrip, meer inzicht in eigen reacties en de kans om nieuwe opties uit te proberen. Zo ontstaat er een proces van verandering, waarin de zendeling zichzelf beter leert kennen en bewust kan handelen in wat voor situatie dan ook. Zelfverzekerd kan hij vervolgens de uitdagingen van zijn situatie aangaan en de langdurende druk ver – dragen.

Bron:
Hettema, E. (2022). Ver – dragen van langdurige druk. Hoe beeldende therapie de impact van langdurige stress bij zendelingen kan verlagen [Bachelorscriptie]. Vaktherapie, Hogeschool Utrecht, Amersfoort.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.