Pools en Babel

Weet je nog? De toren van Babel? Waar God ieder een andere taal gaf?
Nou, we weten nu ook wie als laatste overbleef… Dat noemen we nu Polen…

Oef, wat een taal zeg!
Het is een wedstrijd met hoeveel medeklinkers je achter elkaar kan zetten, helemaal wanneer het s-klanken zijn. Kijk je in het woordenboek bij de letters szcz (sjtsj) dan zijn er meerdere pagina’s gevuld met woorden die hiermee starten…
Neem bijvoorbeeld de stad Szczecin – spreek je uit als sjtsjètsien.

En dan denk je een woord te horen wat je kent…
Nou, daar moet je dus mee oppassen. Er zijn veel dezelfde woorden in het Pools en in het Russisch, maar dat betekent niet dat ze dezelfde betekenis hebben.
Divan betekent in het Russisch bank, in het Pools vloer… Waar slaapt je gast?
Hitri betekent in het Russisch geniepig, in het Pools gierig… Dat is toch echt wel iets anders…

En dan de grammatica… Pffff
Een werkwoord met drie letters krijgt in de onvoltooid verleden tijd een uitgang met 7 letters… Huh? Ja, je leest het goed: de laatste letter van het werkwoord wordt vervangen door 7 (!) andere letters.

Oh, en heb je wel eens gehoord van voltooid en onvoltooid verleden tijd? Nou, dat zijn dus compleet verschillende werkwoorden. Wanneer je dus een boek hebt gelezen, moet je eerst bedenken wie ik is (een man of een vrouw – ja ja, dat is een andere uitgang), vervolgens moet je bedenken of je het boek hebt uitgelezen of dat je nog bezig bent met het uitlezen van het boek (snap je het nog?), afhankelijk van die keus kies je één van de twee werkwoorden voor ‘lezen’.

En meervoudsvormen van werkwoorden in verleden tijd zijn nog leuker. Daar heb je twee varianten van, namelijk een groep waarin tenminste 1 man bij is of een groep waarbij geen man aanwezig is (vrouwen, kinderen, dingen…). Aan de vorm die gebruikt wordt kan je dus afleiden of er een man bij was of niet…

Ik zou willen zeggen: we worstelen gestaag verder, maar helaas is het een eenmanssport: ik worstel gestaag verder 😉