Nummer 213!

Één van de projecten die we ook draaien is https://www.internationalchurches.eu/ Die houden een lijst bij van Internationale kerken in Europa.

In de praktijk bleek het erg lastig om een Engelssprekende kerk te vinden in een ander land / stad als je er voor het eerst bent. De websites die ze hebben zijn niet altijd up to data (als er al een website is), dan is er wel een website, maar er staat geen adres op, of wel een adres, maar niet de tijd hoe laat die kerk draait op een zondag.

En om dat wat makkelijker te maken hebben ze een website opgezet met een aantal vrijwilligers om een duidelijk overzicht te krijgen, waar, welke kerk zit.

In de praktijk is dat best wel een klusje. Want iedereen kan zich wel “kerk” noemen, maar is het echt een christelijke kerk? Dus iedere kerk die zich aanmeld, wordt eerst gecontroleerd… eerst de makkelijke dingen:

  • Is het wel een kerk in Europa?
  • Is het een echte internationale kerk? Is de voertaal echt Engels (want anders heb je er als bezoeker nog steeds niets aan als je ze niet verstaat)

En dan komen de lastigste dingen om uit te zoeken… geloven ze, en dragen ze ook in praktijk het volgende uit:

Ze moeten zich houden aan de waarheid van Gods woord zoals het hun geleerd is. Want dan kunnen ze ook andere mensen in het geloof opvoeden en opbouwen. Ook zullen ze dan een goed antwoord hebben aan de mensen die niet willen gehoorzamen.

Titus 1:9

Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de Koning en Hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort.

2 Tim. 4:1-5

Ik schrijf je dit nu alvast, ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje wegblijf. Dan weet je nu alvast hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God.

Het huis van God is de gemeente van de levende God. Het is een steunpilaar en een fundament van de waarheid. Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is: God is gekomen als een mens, door de Geest in het gelijk gesteld, aan de engelen verschenen, bekend gemaakt aan alle volken, door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan en geëerd met hemelse macht en majesteit.

1 Tim 3:14-16

En op welke manier doen ze dat dan? Doen ze dat zoals het geschreven staat in:

Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei: “Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam.” Toen nam Hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei: “Drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat Ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.” En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Mt. 26:26-29

Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.”

Mt. 28:18-20

Dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen: “Wat moeten we dan nu doen, broeders?” Petrus antwoordde: “Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. Want dat heeft God beloofd aan jullie, aan jullie kinderen en aan alle volken. Iedereen die door God wordt geroepen, mag de Heilige Geest krijgen.” En Petrus vertelde nog veel meer over Jezus. En hij moedigde hen aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden.

De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen.

Handelingen 2:36-42

En dat betekend dus ook, dat “kerken” die de enige God ontkennen (1 Johannes 5:20), en/of de Drie-eenheid ontkennen (Jesaja 48:16) en/of de godheid ontkennen van Christus (Johannes 1:14), en/of dienen valse goden. (Exodus 20:2-6) niet door de selectie komen….

En dat is best wel een puzzel iedere keer om dat onafhankelijk uit te zoeken. Iedere keer weer.

Maar… na al dat uitzoekwerk… kwam vandaag kwam nummer 213 online! Zie: https://www.internationalchurches.eu/list/2489/vicenza-glace-community-church/

En ja…. soms gaat er ook eentje van de lijst af.. helaas. Kerken komen en soms gaan ze weer..dingen veranderen…. en ook dat houden we aan deze kant periodiek bij.

Oh ja, ga je nog op vakantie dit jaar? Bezoek er eens eentje! Zie: https://www.internationalchurches.eu/list/ voor een overzicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.