Goede Vrijdag…

Vandaag staan we stil en gedenken we wat Jezus heeft geleden. Hij werd vernederd, gegeseld, geslagen en aan een kruis gehangen. En de wereld werd donker.

Lukas 23: 44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. 46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Hij heeft alles gegeven…voor ons…

2 reacties

  1. A schreef:

    Daar kan ik alleen maar AMEN op zeggen!

  2. D en J schreef:

    Om stil de diepte te bedenken.
    Gelukkig te weten waarom.
    Voor eeuwig alle dank en eer!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.